Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningspris

Randi Hovland er årets undervisar på MatNat

Årets beste realfagsundervisar vert skildra som ein entusiast for faget sitt. Studentane rosar Hovland for ein ekstra stor innsats i møtet med koronakrisa i 2020. 

Randi Hovland
ÅRETS UNDERVISAR PÅ MATNAT: Randi Hovland er empatisk, entusiastisk og inspirerande, meiner studentane hennar.
Photo:
Privat/Mathilde Oseberg

Main content

Koronakrisa har ført til at både studentar og undervisarar ved Universitetet i Bergen (UiB) har måtte tenke nytt. Digital undervising har vorte ein del av kvardagen sidan mars. 

Kvart år gir Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ein av undervisarane sine prisen Undervisningsprisen. I år er det førsteamanuensis Randi Hovland som får prisen. Ho får mellom anna ros av studentane for korleis ho har takla den nye koronakvardagen. 

– Ein ærleg undervisar

«I koronakrisen har hun gjort en stor innsats, hvor hun lager digitale forelesninger, selv om hun sier selv at det er tungt og vanskelig, så står hun på og gir oss oppmuntrende kommentarer at vi må gjøre det samme. Hun er ærlig om hvordan hun føler det angående digital undervisning, noe som er godt for oss studenter, å høre at det ikke bare er oss som har det vanskelig.»

Dette skriv studentane til Randi Hovland om innsatsen hennar i løpet av krisa. 

Jeg har også sjelden hatt en så empatisk foreleser som tydelig bryr seg om egne studenter, og andre medmennesker. Randi inspirerer både faglig og privat.

Grunngjeving frå Randi Hovland sine studentar

Koplar fag til livet

Hovland underviser ved Institutt for biovitskap.  

I sine grunngjevingar trekk studentane særlig fram at Hovland mestrar å kople pensumet opp mot døme frå det verkelege livet: 

«Det er en fryd å være i forelesningene til Randi, og alltid like spennende å høre hvilke eksempler hun presenterer for å gjøre pensum mer forståelig. Og ikke minst - forstå nettopp hvorfor det er viktig å kunne pensum» skriv dei.

Det er fagutvala på institutta som nominerer kandidatar til prisen. Vinnaren  vert kåra av ein komité samansett av representantar frå Realistutvalet og alle fagutvala, i tillegg til dekanen og ein av studentrepresentantane frå fakultetsstyret.

Å så ei fagleg interesse

Vi snakka med den nyslåtte prisvinnaren om korleis det er å bli set så stor pris på, og om tips til andre undervisarar. Hovland har svart på epost.

– Kva er god undervising?

– Når foreleser klarer å så en faglig interesse som får studentene til å starte å gruble og ønske å tilegne seg kunnskap. Den må være enkel nok til at studenten ikke mister motet og vanskelig nok til å motivere til eget studie. Dette ser jeg på som en av utfordringene da studentene som oftest har forskjellig fagbakgrunn.  Forelesninger må være strukturerte med informative powerpointer som hjelper studenten med å få nødvendig oversikt. Lærebøkene har ofte mye detaljinformasjon som studenten lett kan henge seg opp. Derfor er det ofte behov for å formidle kunnskapen på en forenklet måte, gjerne med å benytte eksempler fra virkeligheten, skriv Hovland.

Brenn for faget

– Kvifor trur du studentane set pris på di undervisning?

– Jeg brenner for faget. Selv 30 år etter jeg startet mitt studie fascinerer molekylærbiologi meg og jeg kan bli oppglødd, nær ekstatisk over ny kunnskap. Det er også et fag hvor det finnes mange gode illustrasjoner, animasjoner og videoer som kan være med å gjøre forelesningene mer interessante.  Undervisning er noe jeg alltid har likt og jeg startet min karriere som sjuåring ved å ha førskole for de yngre naboungene. Jeg har stor glede av å se at  min undervisning kan fange interessen hos tilhørerne og jeg var ikke klar over hvor viktig to-veis kommunikasjonen var for meg i undervisning før koronaen. Jeg finner det veldig slitsomt å undervise foran en svart skjerm. Det er vanskelig å justere undervisningen for å øke forståelsen når jeg ikke ser spørsmålene som står skrevet i studentens ansikt. Jeg får heller ikke den energien som kommer fra de øynene som gnistrer av interesse for faget og som får meg til yte enda mer. Jeg liker å trekke inn eksempler og problemstillinger fra hverdagen. Det har jeg med enkelhet kunne gjøre i faget jeg har vært emneansvarlig for, ettersom det er tett opp mot mitt fagområde i min hovedstilling sykehuset. Jeg har dessverre måtte gi meg i min bistilling ved Universitetet da jeg har gått over i en ny stilling ved sykehuset som krever mye av meg.

Sett av god tid

– Kva er ditt beste tips til andre undervisarar som ynskjer å bli bedre? 

– Bruk tid på å tenke igjennom hva en vil studentene skal lære seg og strukturer forelesningene deretter. Mange trenger en visuell formidling av kunnskapen i tillegg til den verbale og om mulig bruk til på å lage/finne gode illustrasjoner. Min erfaring er at det å forklare på en forståelig måte uten å introdusere feil krever at en selv ha en dyp forståelse av det en prøver å forenkle. Sett av god tid til å forberede deg til forelesningene, avsluttar Hovland.