Home
Center for research on heart disease in women

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Media

Bergens Tidende mener Senteret bør få offentlig finansiering

Senteret omtalt på lederplass i Bergens Tidende. Forskning på kvinners helse trenger offentlige tilskudd. Dette handler ikke om feminisme, men om folkehelse, skriver BT

Logo
Photo:
Eva Gerdts/UiB

Main content

Forskning på kvinners helse trenger offentlige tilskudd

Dette handler ikke om feminisme, men om folkehelse.

Av Bergens Tidende                                                                                                    https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/41nbmG/forskning-paa-kvinners-helse-trenger-offentlige-tilskudd

Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.             

Publisert: 7. juli 2021 06:30 oppdatert: 8. juli 2021 01:13

Senteret for hjertesykdom hos kvinner har allerede fått internasjonal anerkjennelse for sine resultater. Senterets forskning er så viktig at den bør sikres og videreføres med tilskudd fra det offentlige, mener BT.

I fjor sommer ble Senter for hjertesykdom hos kvinner åpnet. Senteret er finansiert med private gaver, der Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation er hovedsponsorer.

Senteret har allerede fått internasjonal anerkjennelse for sine resultater. Finansieringen rekker til å drive senteret ut 2025 – deretter håper senteret å få støtte via UiB.

Senterets forskning er så viktig at den bør sikres og videreføres med tilskudd fra det offentlige.

Gjennom tidene har medisinsk kunnskap vært bygget på mannen som norm. Medisinske forskningsdyr er hanner, og sykdommer som typisk rammer menn, har fått mest oppmerksomhet.

Forskning på kvinners helse har i stor grad handlet om svangerskap og reproduktive organer. Dette er utilstrekkelig.

I tillegg til de åpenbare menneskelige kostnadene ved dårlig kvinnehelse, er det også dyrt.

Kvinner har vesentlig høyere sykefravær enn menn, og er overrepresentert blant uføretrygdede.

Sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn er blant annet ME, MS, autoimmune sykdommer, leddgikt, lupus, enkelte hudsykdommer, kroniske smerter og psykiske lidelser.

Ved å lære mer om årsaker og behandling av disse plagene, får vi en friskere befolkning.

Kvinner har ofte andre symptomer på og årsaker til sykdommer enn menn, og kan reagere ulikt på medisiner.

Regjeringen har tidligere satt søkelys på kvinnehelse, og i fjor ble det satt av 15 millioner kroner til forskning.

Tilskuddet blir beskrevet som altfor lite av fagfolk. Den private organisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening bevilger til sammenlikning omtrent elleve millioner til forskning hvert eneste år.

Allerede i 1999 avdekket den norske offentlige utredningen «Kvinners helse i Norge» at kunnskapen på kvinnehelse hadde gjennomgående mangler.

I 2003 lanserte Bondevik-regjeringen en egen kvinnehelsestrategi, og på kvinnedagen i 2019 lansert sittende regjering formelle løfter for bedre kvinnehelse. Tidligere ble det satt ned et nytt offentlig utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

Det er flott at fokuset opprettholdes, men det må også følges opp med midler. Hjertesenteret i Bergen er et utmerket sted å begynne.

Bergens Tidende leder, publisert: 7. juli 2021 06:30 Oppdatert: 8. juli 2021 01:13

 

Les også om Senteret i Bergens Tidende 5.juli 2021:

Flere kvinner enn menn dør av hjertesykdom. Her prøver forskerne å finne ut hvorfor