Home
Center for research on heart disease in women

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny seniorforsker ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Helga Midtbø er ansatt som seniorforsker ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Hun er snart godkjent spesialist i hjertesykdommer og kombinerer forskerstillingen med 50% stilling som lege ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus

Helga Midtbø
Photo:
Helga Midtbø

Main content

Helga Midtbø er ansatt som seniorforsker ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Hun er snart godkjent spesialist i hjertesykdommer og kombinerer forskerstillingen med 50% stilling som lege ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. 

Helgas forskning fokuserer på hjertesykdom hos pasienter med autoimmune og revmatiske sykdommer. Hun forsvarte sin PhD avhandling om dette i 2016. Autoimmune sykdommer er langt vanligere hos kvinner enn hos menn, og en viktig årsak til prematur hjertesykdom hos kvinner. Helga er leder for flere kliniske prosjekter hvor pasienter med revmatoid artritt, psoriasis og Sjögrens syndrom deltar. Som forskningsmetode benyttes bildediagnostiske tester som ekkokardiografi, karstivhet og magnetrøntgen. Hun har forskningssamarbeid med overlege Anne Grete Semb ved hjerte-revma poliklinikken og Nasjonalt kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, med forskere ved Revmatologisk avdeling og Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, og et internasjonalt samarbeid med professor Valeira Valim, Universitetet Espirito Santo i Vitoria i Brasil. Ved Senteret samarbeider hun også med andre hjerteforskere i Helseundersøkelsen i Hordaland - runde 3 (HUSK3) og FATCOR studien.