Home
Center for research on heart disease in women

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner: Arleen Aune - første PhD kandidat ved Senteret som gjennomførte midtveisevaluering

Vi gratulerer Arleen Aune med vel gjennomført midtveisevaluering.

Midtveisevaluering
Photo:
Helga Midtbø

Main content

Vi gratulerer Arleen Aune med vel gjennomført midtveisevaluering.

Hennes PhD prosjekt handler om forskjeller i organskade i hjertet hos kvinner og menn med ukontrollert høyt blodtrykk til tross for behandling med medisiner. De første delstudiene omhandler pasienter med primær aldosteronisme som årsak til høyt blodtrykk. Den siste delstudien er basert på den nasjonale IDA studien som ser på mekanismer for at blodtrykket ikke går ned til tross for behandling med medisiner. Anledningen ble behørig markert med felleslunsj på Senteret.