Home
Department of Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Professor emerita Olga Dysthe er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Professor emerita Olga Dysthe fikk i dag Kongens fortjenstmedalje. Fungerende varaordfører i Bergen, Linn Katrin Pilskog, overrakte medaljen på vegne av Hans Majestet Kongen.

Olga Dysthe med diplom
Photo:
Silje Katrine Robinson

Main content

Dysthe får medaljen for sitt omfattende arbeid med dialogbasert undervisning og læring. Overrekkelsen fant sted i Knut Fegris hus, Universitetet i Bergen. Professor Emerita Olga Dysthe har vært tilsatt ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, siden 1994. Fra 2011 har hun vært professor Emerita ved samme institutt.

Dysthe er fortsatt en aktiv, kreativ og inspirerende forsker som publiserer og formidler nasjonalt og internasjonalt. Hun har et genuint engasjement for skriftlig og muntlig kommunikasjon mellom elever, studenter, lærere, voksne og barn. Det har resultert i over 100 artikler, ni bøker og en lang rekke foredrag og annen formidlingsvirksomhet. Dysthe har nærmet seg dette feltet gjennom sine fremragende nasjonale og internasjonale studier av elever og studenter som lærer gjennom dialog og i arbeid med tekster. Hun har observert undervisning i klasserom, i auditorier, på museum og på nett.

Dysthe har samarbeidet med de fremste forskerne i feltet og presentert resultatene på en forståelig måte som både begeistrer og utfordrer. Arbeidet hennes rører ved kjernen av enhver lærers oppdrag, og hun har gitt betydelige bidrag til nye generasjoners utvikling, læring og danning. Det å lære barn og unge å delta i det Dysthe betegner som en flerstemmig dialog, er avgjørende for at vi som samfunn skal kunne bevare og utvikle et sterkt demokrati.

  • Olga Dysthe vokste opp på en gård i Stryn. Hun er gift med professor i matematikk, Kristian Dysthe, har 3 barn og 12 barnebarn.
  • Dysthe har lærerutdanning fra Bergen lærerskole, norsk og engelsk fra UiB, og 15 års praksis fra Åsane Realskole og Gymnas, og som lektor ved Kongsbakken vg. i Tromsø.
  • Hun ble magister i litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1975 og tok doktorgraden der i 1993 på avhandlingen Writing and talking to learn: A theory-based, interpretive study in three classrooms in the USA and Norway.
  • Ved Universitetet i Bergen ble Dysthe først tilsatt ved Program for læringsforskning (universitetspedagogikk). Siden var hun med på å etablere og utvikle hovedfag i pedagogikk, nå masterprogram.
  • Dysthes forskningsinteresser spenner vidt, men hoveddelen av hennes arbeid kan oppsummeres i følgende tematiske overskrifter: Dialogbasert undervisning og læringskriveforskningveiledning i høyere utdanning og tilbakemelding og vurdering.
  • De mest innflytelsesrike bøkene hennes er Ord på nye spor. Innføring i prosessorientert skriving, Det flerstemmige klasserommet, Dialog, samspel og læring og Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom i tillegg til Skrive for å lære, lærebok for studenter, skrevet i samarbeid med Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel.

Kontakter

Olga Dysthe
Epost: olga.dysthe@uib.no
Mobil: 480 96 674

Instituttleder Kjersti Lea, Institutt for pedagogikk
Epost: Kjersti.Lea@uib.no
Mobil: 948 11 287