Home
Department of Mathematics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Pris

Homboeprisen til Tor Espen Kristensen i videreutdanning

Den 6. april 2022 fikk Tor Espen Kristensen som til vanlig jobber ved Stord videregående skole tildelt Holmboeprisen for 2022. Det som er mindre kjent er at størsteparten av sin stillingsprosent har Tor Espen Kristensen på UiB ved Matematisk institutt der han arbeider innen videreutdanning.

Tor Espen Kristensen, Holmboeprisvinner 2022
Tor Espen Kristensen, Holmboeprisvinner 2022
Photo:
Marianne Jensen / UiB

Main content

Aktiv i utvikling av videreutdanning ved UiB

Tor Espen Kristensen har vært med å utvikle fire videreutdanningstilbud som UiB har tilbudt matematikklærere over hele landet (Geogebra, Matematikk 1, Matematikk 2 og Programmering).

Han er en meget engasjert lærer og kursholder og med sin bakgrunn i norsk VGS og med den ene foten i lærerleiren på Stord VGS vet han nøyaktig hvor skoen trykker når han kurser sine kolleger. Han vet hva som fungerer i et klasserom og hva som ikke fungerer. Hans ledige og morsomme undervisningsstil går hånd i hånd med høye faglige krav og et gjennomgående fokus på gode tilbakemeldinger og tett kommunikasjon med elever og studenter.

 

Lærebokforfatter

Kristensen har utgitt flere lærebøker (GeoGebra og Programmering) har ledet eksamensutvalget og vært engasjert i fagfornyelsen, den nye læreplanen som trådte i kraft i 2020. Han beskrives som en meget dyktig lærer, foreleser og veileder men har også stor kompetanse innen utvikling av kurstilbud og pesnsumsutvikling. Han omtales som en endringsagent, en hedersbetegnelse som han virkelig fortjener.

 

Flere Holmboeprisvinnere med tilknytting til UiB

I 2020 fikk Anne Seland fra Flekkefjord VGS tildelt Holmboeprisen. Hun er også tilknyttet UiB sitt videreutdanningstilbud. Dermed jobber det nå to Holmboeprisvinnere side om side ved UiB med videreutdanning av norske matematikklærere.

Gratulerer med Holmboeprisen.