Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiBs SivIng-studenter i praksis

Energistudenter løser problemer i praksis

Denne våren har sivilingeniørstudentene innen energi ved Universitetet i Bergen fått prøve seg i arbeidslivet. Etter flere år på skolebenken har årets studenter gledet seg til å få prøve ut det de har lært og fått muligheten til å løse problemer som betyr noe for andre.

Studenter
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Main content

Praksis er obligatorisk for alle som vil bli sivilingeniører i Norge og det er et viktig fag som ofte har innvirkning på valg av masteroppgave.  Det er heller ikke uvanlig at vellykket praksisopphold fører til jobb.

Studentene på Energi (sivilingeniør) på Universitetet i Bergen (UiB) kan finne praksisplass selv, men UiB har i tillegg sikret samarbeidsavtaler med bedrifter i regionen slik at alle har et sted å være.

En hyggelig utfordring er at Energistudiet blir stadig mer populært og at UiB stadig må ut i markedet for å finne flere praksisplasser. Årets bedrifter tilbyr alt fra 1 til 4 praksisplasser og gir studentene relevante oppgaver og veiledning det halve året de er ute. Bedriftene som stiller med praksisplasser våren 2022 opererer alle innenfor energifeltet, med stor variasjon hvor de er i verdikjeden.

Universitetet samarbeider med bedrifter som OneSubsea og Moreld Flux som er leverandører av utstyr og kompetanse til olje -og gassnæringen, bedrifter som Solcellekraft og BOS Power som leverer solceller og elektrisk båtmotorer, i tillegg til forsknings -og interesseorganisasjoner slik som NORCE, Terravera og Vilvite. Sist, men ikke minst har UiB studenter ved flere institutter på UiB som driver med ledende forskning på CO2-fangst og -lagring.

Studentrapport etterspurt i bransjen
Ettersom studentene har laboratoriefag ved siden av praksis, må praksisplassen være i nærheten av Bergen. UiB er derfor avhengig av et godt samarbeid med bedriftene i byen. I år var det likevel et unntak siden vårens kull var så stort. Nelly fikk praksisplass hos Danfoss på Voss. Det betyr mange timer på Bergensbanen, men hun tok det med stor ro. Hun brukte tiden i Danfoss til å fordype seg i temaet utslippsfrie byggeplasser, og skrev en større rapport om temaet.

"Då eg starta på oppgåva hadde eg mange tankar om kva som kom til å vere dei store utfordringane. Eg tenkte det ville vere umogen batteriteknologi, usikre investeringar og mangel på energi. Som ung student som brukar det meste av tida på å lese fagstoff og høyre på engasjerte førelesarar, er det fort gjort å få eit forenkla bilete av røynda. Utfordringane eg hadde sett føre meg var berre toppen av isfjellet. Dei verkeleg store utfordringane er politikk, lover og reglar, avgifter og konsesjonar, mangel på samarbeid og standardar, osb. Det har vore ein tankevekkande prosess, og eg har lært mykje" forklarer Nelly på bloggen.

Denne rapporten ble etter hvert høyt etterspurt av de hun var i kontakt med innenfor bransjen og hun har i tillegg blitt bedt om å lage en engelsk versjon av rapporten for Danfoss.

Ny teknologi med fokus på bærekraft
En av bedriftene sivilingeniørprogrammet innen energi har samarbeidet med i flere semestere er Eviny (tidligere BKK).  Studentene har vært utplassert i en avdeling som heter Innovation and Venture hvor de har fått sett på ny teknologi som setter søkelys på bærekraft.

Studenter i energipraksis høsten 2021
Foto/ill.:
UiB/Tiril Thielemann Try - Studenter i energipraksis hos Eviny høsten 2021

"Hos Eviny har Eirin og jeg jobbet med et prosjekt som går ut på å utnytte oksygenet som blir produsert via elektrolyse av vann. Per nå er det bare hydrogenet som blir utnyttet, men det blir faktisk produsert 8 kilo oksygen per kilo hydrogen gjennom elektrolyse. Hovedoppgaven vår har vært å gjennomføre en grundig markedsanalyse for å finne ut hvilke muligheter som finnes, og hvilke markedssegmenter som er mest relevante for å skape en fullverdig verdikjede" forteller Sondre i sin praksisblogg.

Eirin, som også har hatt praksis i Eviny sammen med Sondre, forteller at det beste med praksisen var at de fikk oppleve mange av selskapets avdelinger i løpet våren:

"Vi har hatt veldig mange spennende oppgaver her i Eviny, og har lært veldig mye forskjellig. Det beste med å være en del av Innovasjon og utvikling er at avdelingen består av så mange forskjellige under-avdelinger. Sander og jeg har vært så heldige at vi har fått jobbe med Eviny Digital, Mobil Energi, Datavitenskap og Plug.»

Mange av studentene opplever også at det å være ute i praksis har utfordret dem på nye områder, noe som har ført til at de har blitt tryggere på seg selv. Eirin er ikke noe unntak:

«Jeg har utfordret meg på ting som å snakke foran mange mennesker, stille spørsmål og hente ut viktig informasjon fra artikler, intervjuer og andre informasjonskanaler" forklarer Eirin.

Praksis innen CO2-lagring
I flere år har vi også vært så heldige at vi har hatt med oss NORCE og Terravera, organisasjoner som jobber med forskning. Jacob er en av de to heldige som har vært hos NORCE og har blitt satt til å jobbe med lagring av CO2 og hydrogen.

«Jeg har fått i oppgav å modellere hydrogen- og CO2-lagring. For å gjøre dette har jeg brukt to verktøy, Matlab Reservoir Simulation Toolbox (MRST) og OPM Flow (Open Porous Media). MRST er et verktøy som er relativt lett å bruke. Dokumentasjonen er lettleselig og koden er lagt opp på en god måte, slik at det er lett å gjøre endringer. OPM Flow er en omfattende C++ kode som jeg ikke endrer på, men bruker for å simulere forskjellige senarioer. En av forskjellene mellom disse er at OPM Flow går raskere og kan prosessere mer informasjon på kortere tid i forhold til MRST. Kombinasjonen av de to gir meg godt innblikk i hvordan modelleringsverktøy fungerer og hvordan de brukes» sier Jakob.

Praksis ble avsluttet med presentasjoner for medstudenter og på denne måten kunne alle studentene høre hvordan opplevelsen har vært for medstudentene og se sin egen opplevelse i et større perspektiv.

Resultatet er at mange vet hva de ønsker å gjøre videre både når det kommer til masteroppgave og jobb, og noen få vet hva de ikke skal gjøre fordi oppgavene eller arbeidsmåtene i praksis ikke passet dem. Både gode erfaringer og dårlige erfaringer er en del av arbeidslivet og viktige opplevelser for studentene å ha med seg videre.

Studentene var svært glade for å være ute i praksis og går inn i sommerferien med nyvunnet inspirasjon for videre studier og jobb.

For høsten 2022 har UiB landet nye samarbeidsavtaler med Norges Miljøvernforbund, Om i morgen og Norsk Klimastiftelse, slik at spekteret av praksisplasser blir enda bedre.

Om din bedrift har lyst til å bidra med praksisplass kan dere kontakte arbeidslivskoordinator Niklas Didrik Hellum niklas.hellum@uib.no

Noen relevante kurs og utdanninger innen energi ved UiB

Master i energi - 5-årig siving

Master i energi - 5-årig siving

Dette studiet gir sivilingeniørkompetanse innenfor energiressurser og du får innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av bruk av energikilder. 

Master i bærekraft - 2-årig

Master i bærekraft - 2-årig

Skal verden nå FNs bærekraftsmål, kreves det kunnskap og gjennomføringsevne. Med en master i bærekraft kan du være med på å lage tverrfaglige løsninger på kompliserte problemer.

SDG607 ENERGIOMSTILLING

SDG607 ENERGIOMSTILLING

Dette helt nye nettbasert kurset gir innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: - Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?- Hvilke teknologiske muligheter har vi?- Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?- Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser?  

CO2-fangst, bruk og lagring

CO2-fangst, bruk og lagring

Fleksibelt nettkurs for deg som jobbar - eller er permittert/arbeidsledig innan olje/gassnæringa eller tilknytta bransjar og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring.(PTEK620 / CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS)

Energy Law: Hydrocarbons, Renewables and Energy Markets

Energy Law: Hydrocarbons, Renewables and Energy Markets: In this course we study how legal regulation can contribute to an effective and sufficient energy production and consumption within sustainable limits.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R.(STAT621 / Introduksjon til Data Science med R)