Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
AHKR-dagen

Bli kjent med AHKR-dagen

Hva vil fremtidens forskere si om en 200 år gammel grandis? Den 28. september kunne vi for første gang ønske nye og gamle studenter velkommen til «Bli kjent med AHKR»-dagen.

Bilde av bannere med de ulike fagene representert
Photo:
AHKR

Main content

Først fikk vi omvisning på to forskjellige utstillinger ved natur-historisk museum; Tidlig menneskelig adferd og Skeive kulturår. I Tidlig menneskelig adferd fikk vi følge et tverrfaglig, internasjonalt forskerteam fra SapienCE-senteret ved UiB, som forsøker å gi en dypere forståelse av menneskets tidlige utvikling og opprinnelse. I utstillingen Skeive Kulturår reflekterer forskere fra forskjellige fagretninger hvordan forskning har bidratt til å normalisere og problematisere seksualitet, kjønn og kjærlighet. Med andre ord; et bredt, variert og ikke minst spennende tilbud for studenter fra alle våre fire fag!  

Etter omvisningen bar det videre til paneldebatt ved Bergens sjøfartsmuseum. Her deltok en professor fra hvert av fagene i en diskusjon om fagenes likheter og ulikheter. Med utgangspunkt i et tenkt scenario i år 2223, hvor en gruppe arbeidere ved Svalbard globale frøhvelv finner en nedfrosset Pizza Grandiosa, la hver av professorene frem sin tolkning av hvordan deres fagfelt ville belyst dette mysteriet. Hva er dette for noe, hvem har spist det, og hvor kommer det fra? Hvordan kan framtidens forskere finne ut av nåtidens matvaner?  

Historieprofessor Ines Prodöhl holder innlegg
Photo:
AHKR

Ines Prodöhl åpnet med å fortelle om hvordan hun som historiker først må utarbeide en problemstilling knyttet til det mystiske funnet. Her trengs mer informasjon; hvem spiste pizza, ved hvilke anledninger, og hvor kom ingrediensene fra? Dette kan igjen bidra til å forklare hva en pizza kan fortelle oss om hverdagslivet i Norge i 2023, eller hvordan pizzaen kan være et særnorsk og et globalt produkt samtidig.   

Arkeologiprofessor Daniela Hofmann holder innlegg på AHKR-dagen
Photo:
AHKR

Arkeolog Daniela Hofmann fortsatte så med å påpeke at kontekst er viktig for arkeologene – de kan gjøre lite med en pizza alene, men gjennom å se på regionale mønstre og å sammenligne forskjellige typer, kan man kanskje si noe om hvorvidt ulike grupper har brukt pizza på forskjellige måter.  

Religionsviter Alexander van der Haven holder innlegg
Photo:
AHKR

Fra religionsvitenskap diskuterte Alexander van der Haven på humoristisk vis hvordan man burde tolke teksten på pizzaesken – eller nærmere bestemt mangel på tekst – her var det ingen retningslinjer knyttet til religiøs kaste, kjønn, alder eller frelsende formål. Hvordan kan en religionsviter bidra til å kaste lys over dette rare fenomenet?   

Kulturviter Hans Jakob Ågotnes holder innlegg
Photo:
AHKR

Sist ut var Hans Jakob Ågotnes, som fortalte om hvordan en kulturviter vil bruke bibliotek- og nettressurser – om de fremdeles finnes om 200 år – i søken etter informasjon. Hva vil man finne om pizza utenom forklaringen av hva slags rett det er? Fenomener som «Pizzagate» og vandrerhistorier om rotter i pizza vil antagelig dukke opp – historier som spredte seg på nett, i mange variasjoner, og som har flere likhetstrekk med sagn. Tidligere ble slike vandrerhistorier spredt gjennom aviser, men internett har lagt grunnlag for et helt annet spredningsmønster.  

bilde av tapas mat
Photo:
AHKR
  

Etter paneldebatten ble det servert tapas til alle, før noen dro videre til filmkveld i regi av religionsvitenskap, mens andre tok turen til HF sin egen studentpub, Ad fontes.  

Vi håper at studentene våre koste seg på arrangementet! Tusen takk til alle som møtte opp.