Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Unge Infomedia-talenter får nærmere 1 million kroner til forskningsprosjekter

PhD-kandidat Mehri Agai får støtte fra Medietilsynet til et prosjekt om ungdommers liv på digitale flater. Også tre masterstudenter mottar finansiering.

bilde av mehri
Photo:
Janne Bjørgan, UiB

Main content

Mehri Agai står bak ett av kun 8 forskningsprosjekter som får tilsagn fra Medietilsynets støtte til forskning på medier og dataspill i 2024. Agai har bakgrunn som psykolog, og skriver sin doktoravhandling ved Institutt for informasjons- og medievitenskap om ungdom og frakobling. I tillegg til å delta i det store Forskningsråds-finansierte prosjektet Digitox, har hun over lengre tid vært en aktiv formidler av forskning på ungdom, digitalisering og sosiøkonomisk ulikhet.

- Jeg er glad, opprømt og lettet, sier Agai etter at tildelingen på nærmere én million kroner ble kjent.

Prosjektet “Ungdommers digital balansekunst” tar for seg ungdommers skjermbruk, og hvordan sosiale forskjeller former måten ungdom regulerer skjermtid og digitale medier i hverdagen sin. Prosjektet vil avdekke hvordan dagens ungdom navigerer og balanserer i det digitale landskapet og hvordan de oppfatter og tildeler ansvar for sine digitale vaner. Formidling av resultatene, lokalt til videregående skoler og regionalt til kommunens utdanningsetat, er en essensiell del av målet om å øke ungdoms kritiske medieforståelse.

Som del av årets tildeling har også instituttets masterstudenter Kristine Widlund Klipper, Ine Røvik og Endre Vassendenden har fått støtte til sine masterprosjekter. Klipper skriver om mediebruk og offentlig tilknytning blant irregulære migranter, mens Røvik fokuserer på generativ AI i journalistikken, og Vassenden om nasjonalisme i pressens dekning av vinter-OL i Beijing.

- At stipendiater og masterstudenter ved Infomedia mottar forskningsfinansiering er atter en bekreftelse på at instituttet er et forskningsmiljø for ledende yngre forskere og forskertalenter, sier instituttleder Marija Slavkovik. Hun utdyper, - vi er glade og takknemlige for at Agai har fått denne muligheten til å utvikle sin forskerkompetanse og prosjektledererfaring hos oss.

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan på medieområdet, og som del av sin virksomhet lyser de årlig ut penger til medieforskning. I 2024 lå fokuset på mediemangfold og kritisk medieforståelse.