Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Konsekvenser av opplevd dødsfall i ung alder

Martin Lytje og Atle Dyregrov har publisert en ny artikkel om konsekvensene av dødsfall for unge i videregående skole. Aritkkelen er publisert i tidsskriftet Sage Journals

Sage Journals online logo
Photo:
Sage Publications

Main content

Å miste et nært familiemedlem påvirker alle uavhengig av alder, men et slikt tap i barne- eller ungdomsårene kan få alvorlige og varige konsekvenser. Omfattende forskning på konsekvensene av dødfall i ung alder avslører alvorlig innflytelse på sosial velvære, mental helse og utdanningsprestasjoner. Artikkelen er tilgjengelig i tidsskriftet Sage Journals.