Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjekter til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgaver.
Photo:
Grethe Meling

Main content

Pågående masterprosjekt

Kull 2020

Robin Sebastian Rovdal
Virtual Spaces as a space of Safety;A phenomenologicalgeographicalstudy of World of Warcraft, the comforts of a virtual places and the playersthat inhabit it.
Veileder: Odd Inge Steen

Kull 2021

Anna de Bode
Relative sea-level reconstruction during the Late Glacial on the southwestern coast of Norway
Veileder: Kristian Vasskog
Biveiledere: Konstanze Haubner og John-Inge Svendsen

Polyxeni Fragkiadaki
The effects of sea-level rise in coastal areas of Norway - GIS based approach for vulnerability assessment in coastal areas from sea level rise in the Norwegian coast
Veileder: Gidske L. Andersen

Reazul Karim
Electric scooter, an urban micro-mobility sustainable transport? A Geographical Overview
Veileder: Håvard Haarstad

Sushila Khatri
Climate Change Adaptation in Agriculture by Indigenous Community of Taklung, Gorkha. Nepal
Veileder: Peter Andersen

Ole Rød
Green growth vs. degrowth
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Solvår Sæter
Bærekraftig boligutvikling i Bergen - en studie av Delegården
Veileder: Håvard Haarstad

Kull 2022

Axel Bache-Wiig
Grønnstruktur i Bergen kommune
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Knut Hidle

Emanuel Patrik Berchtold
Glacier and climate reconstruction during the Holocene with focus on the Little Ice Age in Bjellådalen, Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Kristian Vasskog

Thomas Berntzen
Hvordan har flernivåstyrt forvaltning effekt på byutvikling? En casestudie av byutviklingen i Ski, med kontekst i Follobanen
Veileder: Knut Hidle

Christoffer Solberg Bjønness
Sirkulærøkonomi i oppdrettsindustrien i Norge
Veileder: Grete Rusten

Vittorio Maria Brisigotti
Values in participation
Veileder: Håvard Haarstad

Andrews Dery
Potentials and Constraints of Solar PV Adoption among Small and medium scale enterprises in Ghana. A case for Green Investing.
Veileder: Peter Andersen

Ingelinn Marifjæren Gundersen
Sirkulære anskaffelser
Veileder: Grete Rusten

June Vatsø Haugum
Karsthydrologi i Glomdalen
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Elisabeth Kjærstad Husa
Coworking i norske distriktskommuner
Veileder: Grete Rusten

Lina Jackute
Modern glacier and climate fluctuations reflected as geodetic mass balance, calculated using UAV imagery at Fannaråkbreen, Jotunheimen
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveleder: Benjamin Aubrey Robson

Eirik Kilhavn
Plastic Pollution in Coastal Areas - How to use clean-up data for preventing plastic pollution at Norway’s shoreline
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveiledere: Marte Haave (NORCE) og Eivind Bastesen (NORCE)

Bernad Konadu
ENSURING SUSTAINABILITY IN GHANA’S HOME-GROWN SCHOOL FEEDING PROGRAMME. A STUDY OF RURAL AND URBAN COASTAL SCHOOLS.
Veileder: Ragnhild Overå

Gamuchiari Mukura
Remote sensing based Land degradation assessment to inform sustainable Development Goal 15.3: A case study in Ghana, West Africa.
Veileder: Olena Dubovyk

Md Mehidi Murshad
Climate change risk on aquaculture sector in the coastal region of Bangladesh
Veileder: Peter Andersen

Sondre Nerdrum
Industriell symbiose
Veileder: Grete Rusten
Biveileder: Helge Lea Tvedt

Oddbjørn Johansen Rovde
Geohazards, The Storegga Tsunami; Vertical Extent of The Storegga Tsunami in Vetsfjorden, and possible tsunami sediments from a Tjærnadjupet event.
Veileder: Kristian Vasskog

Pål Felix Nielsen Rudi
Urban SOC: en analyse av det bergenske potensialet
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Peter Andersen

Simen Mercoll Sem
Spatial readings in contemporary ecological materialism
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Thomas Farsund Sjursen
Reconstruction of Holocene glacial lake outburst floods (GLOFs) from Austerdalsisen, Austre Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Gustav Slåtsveen
Bygeografi: Sted i samskapning
Veileder: Knut Bjarne Hidle

Haakon Berg Smith
En aktørstudie på Mindemyren - Spenninger mellom aktørene
Veileder: Knut Hidle

Alvilde Tønnesen
Et samarbeidsstudie med Bærekraftige Liv
Håvard Haarstad

Bjørn Olsen Usland
Prioritering og planlegging for grøntareal i Bergen
Veileder: Knut Bjarne Hidle
Biveileder: Gidske Leknæs Andersen

Frida Lotte Vetaas
Kartlegging og undersøkelse av Kristoffergrotten
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Ingvild Paulsen Vie
Marin arealplanlegging og taredyring på Færøyene
Veileder: Ragnhild Overå

Ada Withbro Villum
Velferdsteknologi - et verktøy for å møte fremtidens eldre?
Veileder: Grete Rusten

Daniel Olukayode Yomi-Meleki
Stakeholders' perception on carbon capture and storage in Norway
Veileder: Håvard Haarstad

Kull 2023

Mireille Aasebø
The potential threat of Cotoneaster bullatus on fruit production in Hardanger
Veileder: Ole Reidar Vetaas
Biveileder: Gidske L. Andersen

Beate Bednar
Rovdyr i Norge
Veileder: Ole Reidar Vetaas
Biveileder: Gidske L. Andersen

Margrete Brattespe
Forvaltning av Hardangervidda
Veileder: Knut Hidle

Marthe Emilie Fosse
Karst i Dunderlandsdalen: Strukturgeologi og karstformer
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Terje Solbakk, NGU

Lauritz Skille Gran
Rekonstruksjon av relative havnivåendringer i Rødøy, Nordland
Veileder: Kristian Vasskog

Cecilie Fjøsne Grankel
Different social consequences of two conservancies in Kenya
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Sofie Sisselsdatter Hamre
Rekonstruksjon av Blåskavlen og paleoklima i Lofoten gjennom holosen
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Kristian Vasskog og Pål Ringkjøb Nielsen

Tibusiso Mdluli
Exploring the nexus of land tenure insecurity, intersectionality andimplications on the quality-of-life conditions of women in peri-urbanManzini, Eswatini.
Veileder: Ragnhild Overå

Oskar Myhr
Media Discourse Analysis on Disasters
Veileder: Håvard Haarstad

Yvonne Alida Myrvang
Mindemyren
Veileder: Knut Hidle

Åse Heber Norum
Den norske fiskefôrindustrien
Veileder: Ragnhild Overå

Sara Flatøy Paulsen
Strandforskyvningskurve i Rødøy
Veieleder: Kristian Vasskog

Mette Elisabeth Kruse Persson
Områdesatsing Slettebakken - Samskaping og kulturelt mangfold
Veileder: Odd Inge Steen

Nora Julia Katalin Røed
Byliv og menneskelig skala - studie av Kong Oscars gate
Veileder: Håvard Haarstad

Jana Sophia Schuckardt
Nitrogen mobilization and Nitrous oxide production in Adventdalen
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Andrew Hodson

Maria Spangen
Økologiske endringer i verneområder i Norge
Veileder: Gidske L. Andersen
Biveileder: Ole Reidar Vetaas

Toni Lorenz Trybusch
GIS and Remote Sensing based analysis of Karst Depressions in Mo i Rana
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveledere: Terje Solbakk, NGU

Helene Nesheim Viddal
Klesforsøpling i Ghana
Veielder: Ragnhild Overå

Presentasjoner av masterprosjekt