Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjektene til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgåver.
Photo:
Grethe Meling

Main content

Pågående masterprosjekt

Kull 2018

Sasa Sehic
Kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafi knyttet til distalsiden av Einstakapasset i øvre Einumdalen, Foldal, østlige Sør-Norge
Veileder: Svein Olaf Dahl

Kull 2019

Bidias Ndemaze Chiankem
The Impacts and Adaptation of Farmers to Climate Change inCameroon: Case study of Small-scale Potatoes Farmers in the WesternHighlands of Cameroon
Veileder: Peter Andersen


Safa Mustafa K Mudoi
Land degration, temoporal change, Remote sensing
Veileder: Gidske L. Andersen

Mailys Louise M Rouille
Food security and the COVID-19 crisis: the importance of cross-border fish trade
Veileder: Ragnhild Overå

Kull 2020

Adwoa Aninwaa Agyarko
The Impact of Gender Stereotyping on Academic Performance inTertiary Institutions. A Case Study in the University of Ghana, Legon.
Veileder: Ragnhild Overå

Lene Drengenes
Medvirkning i urban planlegging
Veileder: Håvard Haarstad

Ørjan Dybvik
Rekonstruksjon av tidligere flommer i Vossovassdragets øvre del, Oppheimsvatnet
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Tom Hackelberg
Paleogeohazard analysis by sediment cores from Myrkdalsvatnet, western Norway.
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Håkon André Halvorsen
Holocene Relative Sea-level Changes At Hinnøya, Northern Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Sofie Jordheim
An investigation of glacier-permafrost interactions in a landscape intransition, focusing on hydro-geomorphological processes andlandforms at a cirque glacier at Semskfjellet, northern Saltfjellet, NorthNorway.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Helene Othilie Drevland Klyve
Individual perceptions of green politics and correlating behaviour
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Hanna Greenwood Kristensen
Fokus og implementering av FNs bærekraftsmål i planleggingen ogutviklingen av to ulike kommuner - en sammenligningsstudie avnabokommunene Vindafjord og Tysvær i Rogaland fylke
Veileder: Knut Hidle

Peter Krohn-Hansen
Nima: et verdensklassenabolag?
Veileder: Ragnhild Overå

Arne Mølstre Pettersen
Spredningen av Roboter i landbruk og matproduksjon. Fra jord til bord.
Veileder: Grete Rusten

Maurin Rousseau
Sea level reconstruction from the late glacial through the Holocene in Værlandet, Western Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Robin Sebastian Rovdal
Windmill Park in Øyfjellet - A Phenomenological Perspective
Veileder: Knut Hidle

Ronya Reitan Solberg
Fiskeriforvaltning og stedsutvikling: norsk kvotepolitikk som verktøy forlokal stedsutvikling - kunnskapsgrunnlag og diskursiv makt om lokalefremtider. Hva er lokalsamfunnets rolle i fordelingen av retten til å fiske?
Veileder: Knut Hidle

Jarle Børve Sleire
Holocene glacier fluctuations and palaeoclimate with special emphasison the Little Ice Age at Nupsfonn, southern Hardangervidda
Veileder: Svein Olaf Dahl

Mathias Holtedal Thorp
High-resolution remote sensing and field-based investigation of Nautgardsbreane in eastern Jotunheimen; glacier-permafrost interaction, temperature regime, volume changes, dynamic status and age, formation and degradation of ice-cored moraines
Veileder: Svein Olaf Dahl

Cecilie Veum
Forvaltning av villrein og friluftsliv på Hardangervidda.
Veileder: Ole Reidar Vetaas

Andreas Våge
Tare og alger. En ny industrimulighet for norsk næringsliv?
Veileder: Grete Rusten

Veera Ylipieti
Motivation for going green: profitability and reporting sustainability
Veileder: Grete Rusten

Kull 2021

Malin Bjørgum Breland
Kulturbasert byutvikling i Kristiansand
Veileder: Knut Hidle

Arild Brattebø
Holocene glacier, climate and sea-level history in Røvassdalen, eastern Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl

Isaac Dawson
Reconstructing the Little Ice Age extent and subsequent equilibrium line altitude lowering at Flatisen and Kampliisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl

Polyxeni Fragkiadaki
The effects of sea-level rise in coastal areas of Norway - GIS based approach for vulnerability assessment in coastal areas from sea level rise in the Norwegian coast
Veileder: Gidske L. Andersen

Elise Hansen
Utvikling av nullutslippssoner
Veileder: Håvard Haarstad

Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Strategisk tenking som bakgrunn for befolkningsvekst i Ås kommune, på lokalt og regionalt plannivå
Veileder: Knut Hidle

Emmanuel Bintaayi Jeil
Inter-linkages between floods, riverine environments and livelihood activities of riparian communities in Ghana
Veileder: Peter Andersen

Reazul Karim
Electric scooter, an urban micro-mobility sustainable transport? A Geographical Overview
Veileder: Håvard Haarstad

Sushila Khatri
Climate Change Adaptation in Agriculture by Indigenous Community of Taklung, Gorkha. Nepal
Veileder: Peter Andersen

Hilde Mangerud
Reconstruction of past sea level at Rødøy
Veileder: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe
The geographies of climate justice: a comparative analysis between Norway and Nigeria
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Ole Rød
Green growth vs. degrowth
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Mara Sternberg
Reconstruction of the early Holocene sea-level curve in Tjeldsundet
Veileder: Kristian Vasskog

Monika Subedi
Political Ecology in Land Use and Land Cover Change
Veileder: Peter Andersen

Holly Tolson
Late Holocene Sea Level Reconstructions in Evenes, North Norway.
Veileder: Kristian Vasskog