Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nettmedier og offentligheten

Ulike nettmedier utgjør nå på ulike vis arenaer for informasjonspredning og samtaler om politikk. Men hvor viktige er blogger eller tjenester som Twitter for endringer i den offentlige debatten?

Main content

Forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan bruk av ulike nettmedier bidrar til strukturelle endringer av offentligheten i moderne demokratier. Prosjektet skal frambringe empiriske kartlegginger av bloggsfæren sett fra Norge. Gjennom analyser av hvordan nettet påvirker massemedierte, nasjonalt avgrensede offentligheter skal prosjektet test to hovedhypoteser: 1) språkbarrierer og geografisk tilhørighet forblir sentrale for bruk av nettmedier. 2) Bruken av nettmedier er bare delvis dialogisk og nettverkene er sporadiske eller løse. Videre har prosjektet også som mål å diskutere nyere demokratiteori, og bidra til en ny vinkling på debatten om fragmenteringen av offentlig debatt, samt inntrykk av den transnasjonale nettverksoffentligheten. Førsteamanuensis Hallvard Moe gjennomfører prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd.