Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

SV-fakultetet i medvind inn i sommerferien

SV-fakultetet seiler i medvind inn i sommerferien. Søkertallene er svært gode og økonomien går svært bra.

Denne tabellen viser fakultetenes regnskap per 30. april 2009 og legges frem for universitetsstyret 18. juni:

Main content

Populære SV-fag

Etter at tallene fra Samordna opptak er lagt frem er det grunn til å smile bredt på SV-fakultetet med en økning på 10,4 % i søkertallene. Med 2063 søkere er SV-fakultetet det mest populære fakultetet ved UiB.

2,3 søkere per studieplass

Ved årets opptak er det en økning på 10,4 % i søkertallene. Med 2063 søkere er SV-fakultetet det mest populære fakultetet ved UiB. Også sett i forhold til søkere per plass er utviklingen god. Det er 2,3 søkere per studieplass ved fakultetet, et forholdstall som viser at konkurransen om plassene ikke er så hard som ved profesjonsfakultetene, men som likevel gjør at SV-fakultetet hevder seg svært bra blant allmennfakultetene ved UiB.

Tallene viser at søkningen til bachelorprogrammene har holdt seg på samme nivå som i fjor, og at søkningen til de nye årsstudiene jevnt over er god. Søkningen til årsstudiene øker med 15,5 %. Årsstudiene er ment å fungere som rekrutteringsvei for flere målgrupper: studenter som ønsker en kortere smakebit på universitetsstudiene før de bestemmer seg for endelig retning, "nasjonale utvekslingsstudenter" som er interessert i bestemte fag og emner ved SV-fakultetet, eller søkere med behov for undervisningskompetanse eller etterutdanning.

Det er konkurranse om plassene hos oss og det er mange godt kvalifiserte søkere til studieplassene ved fakultetet. - Vi ønsker en jevnt god inntakskvalitet på studentene, sier sier visedekan for utdanning førsteamanuensis Jan Oskar Engene.

Klar til å ta imot nye studenter

Med så stor interesse for å studere som vi opplever nå, blir det en spennende semesterstart som fakultetet legger mye ressurser i. - Det er viktig at de som starter sine studier ved fakultetet blir godt mottatt og fort kommer inn i studenthverdagen. Derfor er vi allerede godt i gang med forberedelsene til studentmottak og fadderuke for høstens nye studenter, sier seksjonssjef Ingvild Greve.

Godt resultat og god økonomistyring

Til forskjell fra mange andre fakulteter går Det samfunnsvitenskapelige fakultet i balanse ved årets første tertial.

– Vi har en godt innarbeidet budsjettmodell som innebærer at resursene våre fordeles etter resultater og aktiviteter på instituttene, sier Kari Fuglseth, assisterende fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fakultetet fordeler også stillinger etter en langsiktig rekrutteringstrategi, ifølge Fuglseth. Hvis en stilling blir ledig ved ett institutt, faller den tilbake til fakultetet. Stillingen blir så omfordelt til et institutt etter dets resultater og undervisningskapasitet.

Fuglseth forteller at SV-fakultetet holdt tilbake ledige stillinger de to siste årene for å sikre en god ressursfordeling og en god balanse mellom fakultetets lønns- og driftsmidler.

– Fakultetet følger nøye med på økonomien hele tiden, og vi har et meget godt samarbeid mellom faglig og administrativ ledelse i ressursspørsmål, mener Fuglseth.