Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse

Interesse for norsk sosialpolitikk og “work-life balance” i Kina

Forskere fra Sammenlignende politikk, Sosiologisk institutt og Rokkansenteret har sammen med forskere fra Sun Yat-Sen University i Guangzhou, Kina, arrangert en workshop om “work-life balance” i Guangzhou 27-28 juni 2011.

Main content

Forholdet mellom arbeid, fritid og familieliv er et relativt nytt konsept i kinesisk kontekst og formålet med workshopen var å samle forskningsekspertise for å diskutere denne problemstillingen. Foruten fra Norge og Kina deltok også forskere fra Hong Kong og Taiwan.

Kina opplever store demografiske og strukturelle endringer som en aldrende befolkning, lave fertilitetsrater og en minskende arbeidsstyrke. Dette er utfordringer som ikke er ukjent fra vestlige land. I tillegg har Kina en spesiell utfordring med at arbeidslivet ofte er uregulert og yrkeslivet er preget av ekstremt lange arbeidsuker og en utstrakt bruk av overtid. Dette gjør kombinasjonen av arbeid og familieliv spesielt prekær i Kina. Kina mangler også det omfattende velferdsstastilbudet som finnes i Norge, noe som gjør det særlig vanskelig å oppnå en god balanse mellom arbeid og familieliv, ikke minst for mødre. På sikt kan dette føre til store negative konsekvenser for Kina, både i forhold til familiekvalitet, men også i forhold til å opprettholde en høy produktivitet i arbeidslivet.

Workshopen var støttet av UiB sentralt og av det norske generalkonsulatet i Guangzhou, som også var tilhørere på workshopene. Arrangementet var ledet av professor Stein Kuhnle fra institutt for sammenlignende politikk i Bergen og professor Kinglun Ngok fra Sun Yat-Sen School of Governance.

Stein Kuhnle understreket i sitt innlegg at den nordiske modellen ikke bare er nyttig i forhold til å oppnå en god balanse mellom familie og arbeidsliv, men at denne modellen også bidrar til en mer stabil demografisk utvikling, mindre fattigdom, mindre grad av sosial ulikhet og lavere grad av sosial konflikt. Dette er viktige faktorer for en høy produktivitet og stabil økonomisk utvikling. I tillegg var de andre norske deltagerne opptatt av å videreformidle de positive erfaringene man har med den nordiske modellen i forhold til likestilling.

School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet vil editere en bok utgitt på kinesisk basert på innleggene fra workshopen.

Du kan også lese om workshopen her.