Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Gode søkertall til SV-fakultetet

Tilbudsbrevene er nå sendt ut. Ved vårt fakultet var det en liten nedgang i søkertallene, men samlet sett økte antall søkere til de disiplinære bachelorprogrammene ved årets opptak. Dette viser tall fra Samordna opptak.

Main content

SV-fakultetet skal ta opp totalt 915 nye studenter høsten 2010. Det var 1952 søkere med SV-fakultetet som førstevalg i årets opptak.

- SV-fakultetet er svært fornøyd med søkertallene. Vårt fakultet har flest primærsøkere av alle fakultetene ved UiB. Dette viser at vi har gode og populære studietilbud, og en stabil og god studiekvalitet, sier Knut Helland, dekan ved SV-fakultetet.

 

Høye søkertall gir høye opptakskrav

Det er mange som ønsker å studere ved SV-fakultetet fra høsten av, og det er høye opptakskrav på noen studier. Vanskeligst er det å få studieplass på journalistikk, film- og tv-produksjon, samfunnsøkonomi og politisk økonomi.

 

- Vi er glade for at vi har så mange gode søkere at det blir rift om plassene. Vi har planlagt et omfattende opplegg for å ta imot den enkelte student ved vårt fakultet, slik at alle skal få den hjelp og veiledning de trenger for å komme i gang med studiene. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at studentene våre skal trives sosialt, og vårt fadderarrangement blir svært godt mottatt av studentene. Vi gleder oss til å ta imot våre nye studenter ved semesterstart 16. august, sier studiesjef Ingrid Christensen.