Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

"Alle kan gjøre noe". Frivillig arbeid i flerkultur aktiviteter

Main content

Av Marthe Koch Sæbø

Veileder: professor John Knudsen


Frivillig arbeid har en lang historie i Norge. Allerede på 1800 tallet var det sosiale bevegelser som jobbet for norsk språk og kultur, selvstendighet og velferd. Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, og jeg har i denne oppgaven valgt å se nærmere på frivillig arbeid i flerkultur aktiviteter i Bergen Røde Kors. I feltarbeidet deltok jeg på flere ulike aktiviteter, og ble godt kjent med mange av de frivillige i organisasjonen.

I oppgaven ser jeg nærmere på hvem de frivillige er, hvilken bakgrunn de har og hvilken betydning organisasjonen og aktivitetene har for de frivillige. Jeg erfarte at det er mange ulike faktorer som spiller inn når noen melder seg som frivillig. Enkelte har vært frivillige før, og vil gjerne tilbake til den samme organisasjonen som de har en tilknytning til, mens det for andre er ganske tilfeldig hva de ender opp med å gjøre. Livs- og arbeidssituasjonen avgjør gjerne hvor mye tid man har til frivillig arbeid, og verdigrunnlaget kan ha stor innvirkning på valg av organisasjon og aktivitet.

Jeg går også nærmere inn på hva det er som motiverer de frivillige til å begynne med frivillig arbeid, og hva som gjør at de opprettholder sitt engasjement. Jeg forstod det slik at motivene til de frivillige gjerne var sammensatte, og at det ofte var mer enn bare en ting som gjorde at de ønsket å være frivillige. Motivasjonen som ligger bak det frivillig engasjement er ikke statisk, men i konstant endring. Gjennom samtaler med mange frivillige forstod jeg at det er flere individuelle forhold som påvirker motivasjon for å drive frivillig arbeid. En ting de frivillige stort sett hadde til felles var ønsket om å gjøre noe for andre, og være et medmenneske.