Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvordan vil smelting i Arktis påvirke klimaet?

Erlend tar doktorgrad i klimadynamikk og forsker på hvordan smeltingen i Arktis kan påvirke klimaet ved høye og midlere breddegrader.

Main content

Navn: Erlend Moster Knudsen 

Alder: 26

Utdanning: Bachelor i meteorologi og oseanografi, master i klimadynamikk ved Universitet i Bergen

Tar PhD i: Klimadynamikk

Veiledere: Tore Furevik, Yvan Orsolini, Nils Gunnar Kvamstø and Thomas Spengler

Hvorfor valgte du å studere meteorologi?

For å kunne ta master i klimadynamikk, noe jeg først og fremst valgte fordi jeg er en friluftsmann og sånn sett er blitt bekymret for fremtiden til moder jord.

Hvorfor skal nye søkere ved UiB velge meteorologi?

Fordi det er den beste plassen å studere meteorologi! Bare se ut vinduet ditt.

Hvorfor valgte du å ta Phd?

Jeg er idealistisk og ønsker å utgjøre en forskjell. Jeg vil bidra i det store bildet.

Fortell litt om phd-prosjektet ditt.

Hovedmålet er å angi hvordan et såkalt "Blue Arctic" (tilstanden der sjøisen i Arktis smelter sommerstid) vil påvirke klimaet og variasjonen i klimaet ved høyere og midlere breddegrader. For tiden arbeider jeg med en artikkel der vi vil gjøre rede for forholdet mellom sjøis i Arktis, stormbaner og høytrykket over Beauforthavet om sommeren ved å se på stormbanene og høytrykket over Beauforthavet i somre med uvanlig lite eller mye sjøis i Arktis.

Hva er det beste med å ta phd? Hva er utfordrende?

Man får muligheten til å møte mange interessante mennesker fra ulike forskermiljø (klimaforskning er tverrfaglig). Det er også givende å være i et miljø som mange mener noe om. Det er også det som gjør det utfordrende: å være objektiv og tålmodig når man til tider møter grunnløse påstander.

Hva er planene dine etter endt doktorgrad?

Ingen planer lagt enda, men det kan være aktuelt å fortsette med en postdoc i utlandet (kanskje Tyskland?). Ellers kunne jeg tenke meg en stilling som har et sterkere fokus på formidling av allerede eksisterende kunnskap.

Har du noen gode råd til masterstudenter som vurderer å ta doktorgrad?

Bare gjør det! Så lenge du er selvstendig og motivert så er det mange muligheter og fordeler med å ta doktorgrad - ikke bare kaffepauser.