Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Årsrapport 2011

Året 2011 representerte på mange måter en milepæl for Senter for geobiologi.

Main content

I 2011 vedtok Norges Forskningsråd å videreføre Senter for geobiologi som et Senter for fremragende forskning (SFF) for en periode på ytterligere fem år. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av midtveisevalueringen som ble gjennomført i 2011. Den internasjonale evalueringskomitéen konkluderer med at etableringen av senteret har vært en suksess og gir forskningsaktiviteten vår beste karakter («exceptionally good»). Evalueringskomiteens svært positive tilbakemeldinger har vært oppmuntrende og stimulerende lesning for oss alle.

Til høyre (under 'Last ned filer') finner du en pdf-versjon av årsrapporten for 2011 som gir en kortfattet oversikt over senterets forskningsaktivitet og prosjektportefølje sammen med noen viktige nøkkeltall. Du finner også en nettvennlig versjon ved å gå til følgende link Årsrapport.

Vi ønsker deg god lesning.

Documents