Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Elitene i Norge

Den norske samfunnet er blitt mer elitistisk, de rike rikere og de mektige mektigere.

Til duk og dekket bord
Til duk og dekket bord? Den økonomiske eliten holder til i Oslo vest og på Nordstrand. De sikrer seg også at makten går i arv.
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Olav Korsnes og Johs. Hjellbrekke fra Sosiologisk institutt er sammen med Marianne Nordli Hansen fra UiO redaktører av boken "Elite og klasse i et egalitært samfunn". Prosjektet har fått fyldig spalteplass i VG Helg (09.08).

Ifølge Korsnes er det en myte at Norge ikke er et "annerledesland". Det norske samfunnet blir mer elitistisk med større avtand mellom bunn og topp. Eliten kan defineres som en liten gruppe mennesker med store ressurser og mye makt som igjen kan deles inn i ulike typer: økonomisk, politisk, vitenskapelig, kulturell osv.

Et fellestrekk med karrierene til de på toppen er, ifølge Hjellbrekke, at de som starter med gode kort oftere kommer ut som vinnere. Blant leger og jurister har vi en "arvende kjerne". Nordli Hansen er overrasket over betydningen av arv. Arv blir stadig viktigere for å få innpass. Tendensen ser også ut til å være økende over tid.

Vegard Jarness ved Sosiologisk institutt har bidratt med et kapittel om "symbolske skillelinjer" i boken hvor han ser på hvordan eliten velger å vise, eller ikke vise, rikdom og makt. Jarness trekker frem et eksempel fra næringslivet, hvordan Petter Stordalen og Olav Thon oppfattes ulikt. Sistnevnte oppfattes nok mindre "prangende". Spiller man kortene riktig kan man både nyte overflod og oppfattes som "jordnær".

Hele saken kan leses på VG+.