Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Levendelaboratoriene

zeb
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Levendelaboratoriene til BIO består av 4 hovedenheter:

 • Levendeavdeling Bioblokk
 • Lakseluslaben 
 • Sebrafiskfasiliteten
 • Levendeavdeling A-Blokk
  • Planktonlabben
  • Algelaben
  • Guppylaben

Marinbiologisk stasjon har også en egen levendeavdeling med tilhørende uteanlegg og planktonfiltersystem. I tillegg disponerer UiB et stort våtromsareal tilhørende Industrilaboratoriet.

Samlet sett gir Levendelaboratoriene tilgang til et vidt spekter av eksperimentelle forskningsmuligheter innen marin og akvatisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. Hoveddelen av laboratoriene er av nyere dato eller ble ombygget de to siste årene.

Fasilitetene på Marineholmen representerer en uvurderlig ressurs for flere av de marine fagmiljøene ved Marineholmen, og har med sin samlokalisering med andre viktige fagmiljø og fasiliteter i sentrum av Bergen, et stort fortrinn sammenlignet med andre laboratorier nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske detaljer og muligheter

 • Kontrollerte miljøforhold fra 2-30 °C og 0-35 ppt salinitet, inklusive sesong- og døgnprogrammerbare fôrings- og lysregimer.
 • Sentralt reversosmose vann.
 • CO2, O2 og trykkluft.
 • Til sammen over 30 klimarom som kan ha individuelle forsøksbetingelser.
 • Forsøksenheter i størrelsesorden fra små begerglass opp til 7000 liter fiskekar.
 • Teknisk infrastruktur som inkluderer alarmanlegg med beredskapsvakt, automatisk datalogging og overvåkning.
 • Desinfeksjon av avløpsvann fra enkelte arealer, godkjent for forsøk med fremmede arter.
 • Sykdomsceller for arbeid med fiskepatogener (ILAB)
 • Spesiallaboratorier for arbeid med radioaktive isotoper og miljøgifter.
 • GMO godkjenning for forsøk med sebrafisk, medaka og lakselus på egne laboratorier.
 • Dedikerte laboratorier som inneholder flergenerasjonsgrupper av lakselus, sebrafisk, og guppier. Flere av disse laboratoriene er unike i en internasjonal sammenheng
 • Spesialisert larvelinje for marine larveforsøk og marin yngelproduksjon basert på naturlig plankton (ved bruk av et planktonfiltersystem på Marinbiologisk stasjon).
 • Egne klimarom for algeproduksjon og dyrking og anrikning av planktonorganismer, f.eks. rotatorier og Artemia
 • Laboratorier med spesialutstyr, som f.eks. vertikalsimulator og pelagialsimulator
 • Fiskeforsøksfasiliteter med kar fra 160 til 7000 L størrelse.
 • Alle enhetene er godkjent av Forsøksdyrutvalget for forsøk med fisk, tifotkreps og blekkspruter.

Levendelaboratoriene samarbeider også med Industrilaboratoriet (ILAB)