Home
Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Doktorpromosjonsprosjektet 2015

Doktorpromosjonsprosjektet dokumenterer Universitetet i Bergen sin doktorgradspromosjon i Håkonshallen 30. januar 2015. Prosjektet presenterer i tillegg seks doktorander og deres forskning fra hvert av de seks fakultetene.

Doktorpromosjon, 2015 oppsummering

Summary from the "Doctor Promotion"-project
Producer:
Dragefjellet Centre of Learning and Communication, by André Kvalvågnes, Knut M. Tande and Øystein L. Iversen

Main content

De seks doktrandene illustrerer hvordan Universitetet i Bergen og fakultetene oppfyller sitt samfunnsoppdrag ved å ligge i forskningsfronten på en rekke ulike områder. Doktorpromosjonen i Håkonshallen er en høytidelig markering av doktorandenes viktige bidrag til kunnskap og innsikt i samfunnet.

Doktorpromosjonsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB. Videoene i prosjektet kan ses under.