Home
Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Høyesteretts historie 1965-2015

Nå kan du se opptak fra boklanseringen for tredje bind av Høyesteretts historie på nett.

Boklansering, Høgsteretts historie 1965 - 2015, Del 1

Jørn Øyrehagen Sunde presenterer sin nye bok om Høyesteretts historie.
Producer:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen

Main content

1. Juli 2015 var det nøyaktig 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. Høyesterettsjubileet markeres gjennom hele 2015.

I juni i jubileumsåret 2015 kom det tredje og siste bindet i Høyesteretts historie. Dette bindet er skrevet av professor Jørn Øyrehagen Sunde, og tar for seg Høyesteretts historie de siste 50 år, en periode hvor domstolen har gått gjennom store endringer. De to første bindene av Høyesteretts historie kom ut i 2005, hvor bind 1 er skrevet av Nils Rune Langeland og bind 2 av Erling Sandmo.

Utgivelsen av Høyesteretts historie 1965-2015 ble markert med boklansering på Litteraturhuset i Bergen 4. juni.

Forfatter Jørn Øyrehagen Sunde presenterte boken, etterfulgt kommentarer fra Professor Johan Giertsen, forsker Yngve Flo og lagmannsrettsdommer Per Jordal. Til slutt fulgte alle fire opp med en svært interessant diskusjon om Høyesteretts historie fra 1965 og frem til i dag.