Home
Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Høyesterettssymposiet 2015

Se hele Høyesterettssymposiet på nett.

Høyesterettssymposium Del 1

Høyesterettssymposium Del 1
Producer:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen

Main content

I forbindelse med Høyesteretts 200 års-jubileum, inviterte Universitetet i Bergen til Høyesterettssymposium 13. april 2015. Det var lagt opp til bred debatt om Høyesteretts samfunnsrolle som øverste organ for rettsavklaring og rettsutvikling i Norge gjennom 200 år. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter var til stede og filmet symposiet.


I videoen over ser du del 1 av programmet:

Del 1: Høyesterett som uavhengig organ

Ordstyrer: Professor Jørn Øyrehagen Sunde 

«Høyesterett som uavhengig organ» innledning ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Paneldiskusjon: 

Jan Fridthjof Bernt (UiB), Bård Tønder (Høyesterett), Jette Christensen (Stortinget), Sven Marius Urke (Domstolsadministrasjonen)