Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Smak, kunnskap og identitet. En studie av slow food

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2015.


Av: Lena-Cecilie Linge
Veileder: førsteamanuensis Tone Bringa


Denne avhandlingen tar for seg den internasjonale organisasjonen Slow Food som ble grunnlagt i Italia av journalisten Carlo Petrini. Mottoet til organisasjonen er «god, ren og rettferdig mat» som innebærer mat av god kvalitet, produsert på en naturlig måte der miljøet og arbeiderne respekteres, samtidig står kunnskap om mat, og ivaretagelse av biologisk mangfold sentralt. I avhandlingen utforsker jeg hva som ligger i dette gjennom medlemmene i en fransk Slow Food-gruppe.

Jeg ser på hvordan disse medlemmene deltar i Slow Food, hvordan de forholder seg til organisasjonens idéer og prinsipper, og på hvilke måter de mener de bidrar til organisasjonens mål. Overføring av kunnskap om gode matvaner, lokale og tradisjonelle produkter og arter, og metoder for produksjon opptok medlemmene. I tillegg uttrykte mange at det var viktig å opprettholde et mangfold av regionale og lokale varer som bidrar til et steds særpreg og identitet, i motsetning til masseproduserte industrivarer. Jeg argumenterer for at Slow Food sin vektlegging av god, ren og rettferdig mat og kunnskap kan sees i sammenheng med en opptatthet av å holde ens identitet intakt.