Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Norwegian News Media Landscape

Norwegian News Media Landscape

Prosjektet ledes Helle Sjøvaag, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Norwegian News Media Landscape
Norwegian News Media Landscape
Photo:
Helle Sjøvaag

Main content

Helle Sjøvaag leder prosjektet "Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Method for Evaluating Media Policy" finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal evaluere effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som evalueres omfatter eierskapsbegrensninger i regionale og nasjonale markeder, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. I prosessen vil det samles inn og analyseres store mengder data fra nasjonale, regionale og lokale nyhetstilbydere på papir, nett, mobil og kringkasting. Omfanget vil dreie seg om omlag 150 aviser fra hele landet, samt kringkasting på radio og fjernsyn. Prosjektet vil resultere i analyser av mangfoldet i det norske nyhetsmarkedet på tvers av eierskap, publiseringsplattformer og regioner og omfatter blant annet innhold, dagsordenmekanismer, siteringspraksiser og hvilke stemmer som kommer til orde. Dataomfanget fordrer en utvikling av nye metoder for prosessering og analyse i skjæringspunktet mellom medievitenskap og informasjonsvitenskap.

Prosjektet hadde oppstart mot slutten av 2014.