Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Seminar

Skal diskutere forskning på livskvalitet

Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning møtes denne uken på IGS for diskutere pågående og kommende prosjekter.

Livsforskning

Main content

Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning (LIVSFORSK) har møte på instituttet 8. og 9. september. Her møtes livskvalitetsforskere på tvers av fagmiljø og institusjoner for å drøfte pågående og planlegging av nye prosjekter.

Internasjonal foreleser er Carolyn Schwartz, med doktorgrad fra Harvard School of Public Health og professor ved Medicine and Orthopaedic Surgery ved Tufts University School of Medicine, Boston, MA. Hun er en velrennomert livskvalitetsforsker både teoretisk og metodologisk og er spesielt opptatt av  hvordan pasienter kan være med å påvirke eget sykdomsforløp og livskvalitet.  

Se programmet for seminaret her (PDF).

Om du ønsker å delta på seminaret, ta kontakt med Berit Rokne