Home
Strategy 2023–2030

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Hovedsatsingsområder 2016-2022

Marin forskning

Marin forskning er et av UiBs tre satsingsområder, sammen med globale samfunnsutfordringer og klima og energiomstilling.

Institutt for biologi, UiB
Photo:
Eivind Senneset

Main content

I dag har Norge en marin verdiskapning på 90 milliarder kroner. I 2050 antas det at verdiskapningen vil være økt til 550 milliarder kroner. Vestlandet står for 56 prosent av norsk forskning og utdanning innen marine fag.

Den marine tradisjonen på Universitetet i Bergen strekker seg helt tilbake til 1800-tallet og havforskningen som ble gjort på Bergen Museum.

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet, med høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning og med flere forskningsmiljø i verdensklasse. Bergensregionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø, og er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner. Den marine forskningen ved UiB ble evaluert av et internasjonalt panel i 2014.

UiB er partner i Bergen marine forskningsklynge, et forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i bergensregionen som vil bli et internasjonalt samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere.

Det tverrfaglige samarbeidet mellom fremragende forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov for kunnskap innenfor det marine feltet gjør dette til den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne.