Home
Center for Neuropsychiatric Disorders

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsgruppe

Neurotargeting Group

Main content

Vårt hovedfokus er biosyntesen av nevrotransmittorer, regulering av biosyntesen og hvordan den er relatert til alvorlige nevrologiske og psykiatriske lidelser som f.eks bipolar lidelse, ADHD og rus-lidelser (adhdprosjektet.b.uib.no).
 
Vi har hatt fokus på karakterisering av proteiner tilknyttet disse psykiatriske lidelsene, spesielt medlemmer av den aromatiske aminosyre hydroksylase familien, PLP-avhengig dekarboksylase familen og 14-3-3 proteiner ved å bruke både mammalske og bakterielt uttrykte proteiner, i tillegg til celler og vev fra mennesker og mus.