Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MASTEROPPGAVE

Den ville og den tamme. En studie av Vossolaksen fanget i kryssilden

Main content

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: Dan Alexander Hogrenning Sørdal
Veileder: Professor Ståle Knudsen

Denne oppgaven forsøker å fortelle historien om Vossolaksen. Historien om hvordan den en gang var og hvorfor den kanskje forsvant fra sitt hjem. Den formidler samtidig diskursen om den ville laksen, som forteller en dyster historie om nedgang i bestanden og dødende elver. En historie, som er motstridene med historien om den tamme laksen. Den tamme laksen er en fortelling om et industrielt eventyr og om en blå revolusjon under vann. Et samarbeid hevet over de to motstridene diskursene, forteller historien om hvordan Vossolaksen skulle bli reddet. Samarbeidet som bestod av aktører fra havbruksnæringen, forskere, elveeiere og forvaltningsmyndigheter, skulle gjenopplive Vossolaksen. Et samarbeid som er unikt i norsk sammenheng. Havbruksnæringen ble transformert fra å bli sett på som en destruktiv faktor i kampen for den ville laksen, til å være delaktig i å verne og beskytte den. På tvers av de motstridende diskursene, havnet Vossolaksen i en gråsone. En gråsone hvor den var både vill og tam, et produkt av både natur og kultur. Denne oppgaven forsøker å indentifisere og forstå de mangfoldige koblingene som blir skapt igjennom Atlantisk laks, og hovedfokuset er basert på reetableringen av Vossolaksen og samarbeidet mellom de ulike aktørene.