Home
Radiology and Nuclear Medicine at UiB

Radiology online lectures

Radiologi radiologi i 3. studieår (forelesninger i plenum; gruppeundervisning) og i 6. studieår (eksamensforberedendeundervisning i smågrupper) - se MEDRAD for emnebeskrivelse. Under den nye studieplanen Medisin 2015 undervises radiologi fra 4. til 12. semester. Forelesningene våre ligger ut på internett.

Main content

Nettforelesninger i radiologi

Digitale snittbilder PDF (Prof. Jarle Rørvik)
Konvensjonell røntgen (Prof. Gunnar Kvam)
Thoraxradiologi (Prof. Gunnar Kvam)
Nevroradiologi (FA Jostein Kråkenes)
Gastrointestinal radiologi del 1 del 2 (Dr. Marit Bolstad)
Skjelettradiologi (Dr. Markus Hordvik)
Barneradiologi (Prof. Karen Rosendahl)
Uroradiologi (Prof. Jarle Rørvik)
Intervensjonsradiologi (Dr. Guttorm Jenssen)