Home
Radiology and Nuclear Medicine at UiB

Radiology teaching

Radiologi inngår i medisinstudiet som et eget eksamensfag.

Main content

I nåværende studieplan undervises radiologi i 3. studieår (forelesninger i plenum; gruppeundervisning) og i 6. studieår (eksamensforberedendeundervisning i smågrupper) - se MEDRAD for emnebeskrivelse.

Under den nye studieplanen Medisin 2015 undervises radiologi fra 4. til 12. semester.

Studenter er velkomne til å følge arbeidet på laboratoriene, granskningsrom og demonstrasjonsrom. Studentene må da bruke hvit frakk og ha meg seg identifikasjonskort.