Home
NMR spectroscopy

Staff at NMR spectroscopy

Nils Åge Frøystein's picture

Nils Åge Frøystein

Associate Professor

KJ

  • +47 55 58 35 46

Nils.Froystein@uib.no

Willy Nerdal's picture

Willy Nerdal

Professor

KJ

  • +47 55 58 33 53

Willy.Nerdal@uib.no

Jose Carlos Reyes Guerrero's picture

Jose Carlos Reyes Guerrero

Senior Engineer, Norwegian NMR platform

KJ

  • +47 55 58 34 75
  • +47 457 90 013

Jose.Guerrero@uib.no

John Georg Seland's picture

John Georg Seland

Associate Professor

KJ

  • +47 55 58 82 20

John.Seland@uib.no

Jarl Underhaug's picture

Jarl Underhaug

Associate Professor, Manager of the Norwegian NMR Platform

KJ

  • +47 55 58 34 74
  • +47 952 16 056

Jarl.Underhaug@uib.no