Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterstudent ved GEO

Her finner du mer informasjon som er viktig for deg som er masterstudent ved Institutt for geovitenskap, UiB

Utah
Foto:
Haakon Fossen

 

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiehverdag ved fakultetet