Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterstudent ved GEO

Her finner du mer informasjon som er viktig for deg som er masterstudent ved Institutt for geovitenskap, UiB

 

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiehverdag ved fakultetet