Hjem
Institutt for geovitenskap

Ledelse

Hovedinnhold

Instituttleder:

Professor Atle Rotevatn
Mobil nr: +47 481 09 959
Telefon : +47 55 58 33 90
E-post : Atle.Rotevatn@uib.no

Stedfortreder:

Professor Berit Oline Blihovde Hjelstuen
Telefon: 55 58 35 07
E-post: Berit.Hjelstuen@uib.no

Administrasjonssjef:

Andrea Grimnes
Mobil nr: +47 971 72 904
Telefon: +47 55 58 33 00
E-post: Andrea.Grimnes@uib.no

 

Forskergruppeledere:

Kvartærgeologi og Paleoklima. Leder: Ulysses Ninnemann  Vara: Nele Meckler
Geokjemi & Geobiologi. Leder: Steffen Leth Jørgensen Vara: Bjarte Hannisdal
Geodynamikk og Bassengstudier. Leder: Ritske Huismans Vara:   Berit Oline B. Hjelstuen
Geofysikk. Leder: Mathilde Bøttger Sørensen, Vara: Einar Iversen

Teknisk gruppeledere:

Laboratorie gruppeleder: Olav Audun Bjørkelund
Tokt og felt gruppeleder: Stig Monsen

Instituttråd:

Leder: Instituttleder Atle Rotevatn

Forskerutdanningsutvalg:

Leder: Professor Joachim Jacobs

Programstyret:

Leder: Professor Berit Oline Hjelstuen

 

Råd og utvalg
Administrasjon
Fakta
Strategi