Hjem
Institutt for geovitenskap

Ledelse

Hovedinnhold

Instituttleder:

Professor Ingunn Hindenes Thorseth
Mobil nr: +47 41 52 86 83
Telefon : +47 55 58 34 28
E-post : Ingunn.Thorseth@uib.no

Stedfortreder:

Professor Ritske Huismans
Telefon: 55 58 81 17
E-post: Ritske.Huismans@uib.no

Administrasjonssjef:

Andrea Grimnes
Mobil nr: +47 971 72 904
Telefon: +47 55 58 33 00
E-post: Andrea.Grimnes@uib.no

 

Forskergruppeledere:

Kvartærgeologi og Paleoklima. Leder: Jostein Bakke , Vara: Ulysses Ninnemann
Geokjemi & Geobiologi. Leder: Steffen Leth Jørgensen Vara: Bjarte Hannisdal
Geodynamikk og Bassengstudier. Leder: Ritske Huismans Vara:  Atle Rotevatn
Geofysikk. Leder: Rolf Mjelde, Vara: Einar Iversen

Teknisk gruppeledere:

Laboratorie gruppeleder: Ole Tumyr
Tokt og felt gruppeleder: Stig Monsen

Instituttråd:

Leder: Instituttleder Ingunn Hindenes Thorseth

Forskerutdanningsutvalg:

Leder: Professor Joachim Jacobs

Programstyret:

Leder: Professor Berit Oline Hjelstuen

 

Råd og utvalg
Administrasjon
Fakta
Strategi