Hjem
Det humanistiske fakultet

Regler, retningslinjer, rutiner og skjema

Regler og skjema som er relevante for ph.d.-utdanningen.

skjema
Foto/ill.:
Magnus Halsnes