Hjem
Det humanistiske fakultet
Ph.d.-utdanning

Regler, retningslinjer, rutiner og skjema

Regler og skjema som er relevante for ph.d.-utdanningen.

skjema
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Regler

Retningslinjer

Rutiner

Skjema

    Skjema i forbindelse med opptak

    Opplæringsdelen i forskerutdanningen

    Søknad om innlevering

    Søknad om forlengelse 

    Trykking av godkjente avhandlinger