Hjem
Det humanistiske fakultet

Forskergrupper ved fakultetet

En del av forskningen ved fakultetet er organisert gjennom forskergrupper.

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar

Institutt for framandspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for vitenskapsteori