Hjem
HMS-portalen

Sykkelparkering

Trygg sykkelparkering finnes flere steder på universitetsområdene.

Hovedinnhold

UiB ønsker å gi ansatte og studenter muligheten til å sykle til universitetet, og har derfor begynt å bygge ut trygg sykkelparkering flere steder på campus. Dette er sykkelparkeringsplasser under tak, og som krever korttilgang ved UiB.

HF-bygget (Sydnesplassen 7)

Sykkelhuset ved HF-bygget har 80 plasser for studenter og ansatte.

Ulrike Pihls hus (Professor Keysers gate 1)

Det er etablert to sykkelhus med tilsammen 170 plasser for studenter og ansatte.

Realfagbygget (Allégaten 41)

I sykkelburet i garasjen er det 57 plasser for ansatte.

"Juss 2" (Jekteviksbakken 31)

Trygg sykkelparkering i garasjen.

Nye Odontologibygget (Årstadveien 19)

Trygg sykkelparkering i garasjen.

Kalfarveien 31

UiB er leietaker hos Entra Eiendom, som gir mulighet for trygg sykkelparkering.

Marineholmen

For ansatte og studenter på Marineholmen, finnes det trygg sykkelparkering fra Marineholmen Drift (krever betalt abonnement).

Andre steder

I enkelte bygninger finnes trygg sykkelparkering som ikke er åpen for andre enn dem som jobber i bygget. Kontakt ditt arbeidssted for informasjon.

Garderober/dusj

Kontakt ditt arbeidssted for tilgang til dusj og garderobefasiliteter.

 

I tillegg til trygg sykkelparkering finnes det om lag 1300 plasser i vanlige sykkelstativer på universitetsområdene.