Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tidligere student med mastergrad fra Universitet i Bergen, Solveig Høegh-Krohn, forteller om sin rolle som forsker og utviklingen i den kvalitative forskningen i MUCS-prosjektet.
Denne våren kommer forskere fra hele verden for å ta del i de innovative og fremadrettede forskningsmiljøene ved Infomedia.
Medieforskere fra hele Norden deler kunnskap og erfaringer fra sin forskning på hvordan pandemien ble kommunisert i de ulike nordiske landene.
Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over publikasjoner om mediebruk og pandemi.
Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.
Førsteamanuensis Silje Kristiansen er valgt inn i UiB's karriereutviklingsprogram Momentum for 2023!
I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etablerer nå en erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk.
An exciting seminar about combining evolutionary optimization algorithms with experimental, atomistic resolution target data to create a semi-automated tool for building high-fidelity molecular dynamics models.
20. Februar kommer Professor Brita Ytre-Arne med en boken "Media use in Everyday Digital Life".
Stipendiat Mehri Agai publiserer artikkel om Digital frakobling og identitet i Journal of Computer-Mediated Communication.
Infomedias masterstudenter i undersøkende journalistikk (UJO) får hospitere i verdens mest spennende politiske trykk-koker: Washington D.C, mens amerikanske journaliststudenter ved American University får oppleve sosialdemokratiet og Nobels fredsprisnasjonen Norge gjennom et helt nytt samarbeidsprosjekt kalt Bridging Investigative Journalism.
Akademiet for yngre forskere annonserer sine nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Blant de 11 utvalgte nye medlemmene finner vi medieforsker Erik Knudsen.
Professor Brita Ytre-Arne leverte sammen med de øvrige medlemmene av Personvernkommisjonen denne uken sin vurdering av personvern i Norge.
TV-serien "Rykter," som i disse dager har premiere på NRK, mobiliserer kreative krefter som springer ut av fagmiljøet rundt masterutdanningen i manusutvikling for serier ved UiB.
At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».
Professor Kristine Jørgensen og Infomedia får 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å se nærmere på menns subjektive opplevelser av spill som kjønnet arena og dermed skape bedre innsikt i hvordan menn opplever det økte mangfoldet i spillverdenen.
Høsten 2022 besøker internasjonale gjesteforskere fra hele verden Infomedia for å forske, undervise og utveksle kunnskap på tvers av landegrenser og fagfelt.

Sider