Hjem
Det juridiske fakultet

Ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet

Doktorgradskandidater tilknyttet ph.d.-programmet i rettsvitenskap

 

Kandidat

(arbeids)tittel på avhandling

veileder(e)

Aasland, Inger Julie Grimsrud            Kapitalforvaltning i stiftelserJohan Giertsen,
Tore Bråthen (BI)
Bernssen, Siri Elisabeth

Mindreårige som offer i seksuelle relasjonar
i norsk strafferett 1642 - 2022. 

Jørn Jacobsen, Jørn
Øyrehagen Sunde
(Universitetet i Oslo)
Colombo, Esmeralda

Industrial Installations, the Environment,
and Society: Is There a Way for Justice in Europe?

Sigrid Eskeland Schütz
Dragstmo, EspenPrøvingsrettens demokratiske legitimitetEirik Holmøyvik, Anders Molander,
Magne Strandberg
Erichsen, Yngvil MarieArtic shipping: climate change and legal challengesKnut Einar Skodvin, Ted MacDorman
(University of Victoria)
Fagervold, HallgrimDet innkjøpsfaglige skjønnHalvard Haukeland Fredriksen
Falbach, MatiasOpplysnings- og undersøkelsesplikten i kontraktsrettenRune Sæbø
Grimstad, KarstenHvordan ulike former for livsfellesskap påvirker
den enkelte parts private autonomi
Thomas Eeg
Grønningsæter, Andrea GustafssonFra handling til identitet - troverdighetsvurdering
i seksualitetsbaserte asylsaker
Henriette Sinding Aasen,
Thomas Spijkerboer
(Vrije Universiteit Amsterdam)
Hatløy, Brage ThunestvedtHarmonisering av formueretten i mellomalderen i
utviklinga av Magnus Lagabøtes Landslov
Jørn Øyrehagen Sunde
(Universitetet i Oslo)
Haukanes, LillForeldreskapAgnes Camilla Bernt, 
Anna Singer (Uppsala universitet)
Holm, MarieSivile dommers rettskraft der det har inntrått nye
omstendigheter etter at dommen ble rettskraftig
Magne Strandberg
Holter, Katrine RongHensikt. En studie av hensiktsforsett og omkringliggende
begreper i strafferetten
Erling Johannes Husabø,
Eivind Kolflaath
Jensen, JonasPlagiarism and scientific misconduct - legal assessment
standards for determining whether there exists scientific
misconduct by the Research Ethics Act § 5 second
paragraph in light of the Copyright Act, the Higher
 
Education Act and international sources.
Knut Martin Tande
Johansen, MalinRettslige rammer for private aktørers
etterforskning/gransnking av mulige straffbare forhold,
med særlig vekt på økonomisk kriminalitet
Jon Petter Rui, Jørn Jacobsen
Jorem, HenrikKontrollregelen i EMK P1-1Jørgen Aall
Knapskog, KnutVern av det marine miljøet på den djupe havbotnenØystein Jensen
(Fridtjof Nansens institutt)
og Ernst Nordtveit
Kvestad, LarsDet statsrettslege borgaromgrepet i 1750-1850Jørn Øyrehagen Sunde
(Universitetet i Oslo)
Lindblad, GuriHovedytelseslæren i norsk merverdiavgiftsrett.
Med særlig fokus på unntaket for finansielle tjenester 
i mval § 3-6
Benn Folkvord,
Anders Mikelsen (BI)
Marienborg, Eivind HellandTrygderettslig tilbakesøkningTine Eidsvaag, Johan Giertsen
Mella, Johannes LundebyAdvokaters taushetspliktJon Petter Rui, Asbjørn Strandbakken
Midtun, LindaOppdragsgivers rett og plikt til å avvise tilbud
etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Pernille Wegener Jessen
(Aarhus Universitet),
Tore Lunde
Minde, Hanne Winger  Private reguleringsplaner som rettslig styringsverktøy
- særlig om private aktørers adgang til å styre
kommunal arealplanlegging og rettslige konsekvenser
Ingunn Elise Myklebust
Mindestrømmen, MartinFare som grunnlag for tvungen psykisk helsevern: ein studie av strafferettens fareomgrepAnna Linda Gröning 
Mo, Marte Habberstad

Prøveløslatelse av forvaringsdømte.En studie av
spenningsfeltet mellom ulike frihetssfærer.

Anna Linda Gröning,
Bjørn Henning Østenstad
Myklebust, Ingrid MarieDobbeltforsikringJan-Ove Færstad
Nerland, MarianneNon-Governmental Organisations in International Law:
Exploring Human Rights Obligations and Opportunities
for Responsibility
Maja Janmyr (Universitetet i Oslo)
Nilsen, John ReidarLegalitetsprinsippets krav til lovregulering av, og som
rettslig skranke for politiets adgang til å anvende makt
under myndighetsutøvelse
Asbjørn Strandbakken,
Dan Frände (University of Helsinki)
Nilssen, Mari KnapstadSkattemessig bosted etter norsk internrett og
skatteavtalene
Benn Folkvord og Henrik Skar
Nilssen, Siri Helene PuntervoldUlovfesta representasjonsevneHilde Hauge
Nordtveit, Torhild ElinTredjepartsverknadar av avtale om peronskifte i
skyldforhold
 
Olsen, Camilla HaukelandArverett: Utfordringar og potensial knytta til
overføring av formue ved arv i eit samfunn i endring
Thomas Eeg
Ormberg, HåvardAtferdskontroll i europeisk konkurranserett – Forholdet
mellom konkurransebegrensningskriteriet i artikkel
101 TFEU og misbrukskriteriet i artikkel 102 TFEU
Caroline Heide Jørgensen og
Ronny Gjendemsjø
Ree, BenedicteUnderskudd -overføring, fremføring og tilbakeføringHugo Matre (Schjødt),
Berte-Elen Konow
Riska, Solveig HodneRetten til helse- og omsorgstjenesterHenriette Sinding Aasen,
Marianne Klungland Bahus
(Universitetet i Agder)
Røsvoll, Tarjei EllingsenDelegasjonslæren i norsk forvaltningsrettBjørn Henning Østenstad
Salte, Kariann OlsenSamtykke til helseforskning – rettslige og etiske
problemstillinger
Bjørn Henning Østenstad
Sand, Per HåkonPolitimyndighetens kjerne og yttergrense –
privatisering og bruk av begrenset politimyndighet
Tor-Geir Myhrer (Politihøgskolen)
Standal, Egil ArneBevis i barnevernet: Ein studie av normene for
innhenting, vurdering og formidling av «bevis»,
den faktiske sida av normstyrte beslutningar i barnevernet
Magne Strandberg
Strømsnes, KristianRettsvirkninger av brudd på regelverket for offentlige anskaffelserHalvard Haukeland Fredriksen,
Hilde Hauge
Taslaman, SelmaAnsvar for prosesskostnaderMagne Strandberg
Torvanger, TormodVirksomhet innenfor den norske rederibeskatningsordningenFrederik Zimmer (UiO)
Vedvik, Siv Elén ÅrskogAreal- og miljøforvaltning: kommunalt sjølvstyre eller statleg styring?Ingunn Elise Myklebust
Verling, Espen HaugsværThe Concept of Control in International LawTerje Einarsen, Joseph Rikhof
(University of Ottawa)