Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

I rettsordningen vår kan strafferettsapparatet – påtalemyndigheten, advokater, domstolene og kriminalomsorgen – betraktes som ett av de viktigste tannhjulene. Hvordan kan rettsvitenskapelig forskning bidra til at det er velsmurt?
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har publisert sin artikkel, "Commitment decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?" i Tidsskrift for forretningsjuss, Årgang 25, nr. 1-2-2020, s. 121-147.
Four distinguished data protection experts will hold guest lectures this semester. Lectures are open to all interested students.
I seks år leder Ignacio Herrera Anchustegui prosjektet Gov-Wind som tar for seg de rettslige utfordringene ved reguleringer av havvind-produksjon. – Ingen juss, ingen havvind, sier han.
John Reidar Nilsen disputerte 19. mars 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse".
Mens Mikal Grønhaug Isaksen skrev masteroppgave i Harris advokatfirma og ble ansatt der etterpå, fikk Ella Pettersen jobb som militærjurist i Forsvaret etter å ha skrevet sin i Skatteetaten. – Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering, sier senioradvokat Ane Ottesen i Harris.
Professor Berte-Elen Konow, professor Ingunn Myklebust og stipendiat Eirik Finserås gjorde seg bemerket under årets bærekraftskonfefanse. Se video fra sesjonene her.
Artikkelen «kohort» blant de mest leste i Store Norske Leksikon i pandemiåret i fjor. Bak står UiB-professor Sigmund Grønmo. Også jussprofessor Eirik Holmøyviks artikkel om koronaloven er en vinner.
Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.
Tre medlemmer av forskergruppen tok del i Day Zero ved anerkjente SDG Conference Bergen 2021.
EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.
Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.
The latest addition to our Researh Group is PhD candidate Lucie Ducarre.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Sigrid Eskeland Schütz, sammen med Abdirahman Omar og Stefan Carpentier, har forfattet rapporten “Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites” i forskningsprosjektet ACTOM.
- Vi ønsket å starte en dialog om rettssystemer på tvers av rettskulturer, landegrenser og yrkesgrupper, sier professor Ragna Aarli. Resultatet fra dialogen mellom europeiske og kinesiske dommere og akademikere er nylig publisert i boken Courts in Evolving Societies Sino-European Dialogue between Judges and Academics (Chinese and Comparative Law).
Forskningsprosjektet PRE-DECOR, ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, har fått innvilget NOK 320 000 i støtte.

Sider