Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Grafisk konservering

Papir er det bærende mediet som er felles for nesten alle gjenstander grafiske konservatorer arbeider med.

Illuminert side fra en bok
Foto/ill.:
Konserveringsseksjonen

Hovedinnhold

Grafisk konservering er et bredt felt som dekker kunst på papir (grafikk og maleri), kulturhistorisk materiale på papir (for eksempel tapet, kort og brev), fotografi, bøker, film og lyd- og databærende medier.

Papir er det bærende mediet som er felles for nesten alle gjenstander grafiske konservatorer arbeider med. Derfor kalles en grafisk konservator ofte for papirkonservator, men vi kan mye mer enn bare papir.

Grafiske konservatorer utfører sanering, planering, våtbehandlinger, analyser, reparasjoner, dokumentasjon, inn- og utramming, kjemiske behandlinger og ompakking. En stor del av en grafisk konservators arbeid er preventiv konservering og rådgivning. Det kan f.eks. være hvordan man best oppbevarer sine fotografier og brev for å unngå syreskader.  

Grafiske konservatorer samarbeider ofte med andre konservatorer, da papir er et medium som benyttes ofte. For eksempel er herbarier nesten alltid laget på papir og vil derfor kreve samarbeid mellom en grafisk- og en naturhistorisk konservator.