Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Eksternfinansierte forskningsprosjekt

Strafferettens fortellinger

Prosjektleder: Frode Helmich Pedersen
Finansiering: Forskningsrådsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)

Det tverrfaglige prosjektets primære målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Se prosjektets hjemmeside.
 

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektleder: Sigrid Lien
Finansiering: Forskningsrådets program for samisk forskning II

Prosjektet er fullført. Det tverrfaglige prosjektets mål var å studere hvilken rolle og hvilken posisjon fotografier av samer og samisk kultur har hatt i fortiden, og hvorden det er i dag. Se prosjektets hjemmeside.


From manuscript fragments to book history
Norway and the European manuscript culture 1100–1300

Prosjektleder: Åslaug Ommundsen
Finansiering: Bergen Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen

Prosjektet er fullført. Prosjektet så nærmere på håndskriftskulturen omkring 1100–1300, og hvilke internasjonale kontakter og impulser som hadde størst gjennomslagskraft i Norge i denne perioden. Se prosjektets hjemmeside.