Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi er vertskap for to av Universitetet i Bergens satsingsområder:

Marin | Klima og energiomstilling

Vi er vertskap for sekretariatet til Norsk marint universitetskonsortium

Rektor Dag Rune Olsen“En verdensledende marin forskningsklynge” – en felles visjon for nasjonen

Masterseremonien 2018

Her er årets masterkandidater

Se bildene fra årets masterseremoni i Universitetsaulaen. Finner du noen du kjenner?

INFORMATIKK

IT-bransjen vil ha UiB-studenter

En informatikk-utdannelse gir deg gode framtidsutsikter. Vi har snakket med IT-selskapet Bouvet om hvorfor de ansetter UiB-kandidater.

UiB forklarer

Biedød gir klumpete jordbær

Store og saftige jordbær kan være i ferd med å forsvinne. Uten biene må jordbærplantene spre pollenet selv, og det gjør de dårlig.

Nyheter

Oppstart for nytt europeisk marint forskingssamarbeid

EMBRC skal sikre at europeiske forskarar får dei verktøya dei treng for å løyse dei store utfordringane knytt til havet. No vil EMBRC starta med offisiell drift, og UiB er den norske koordinatoren. 

Marin klynge

Det livgivende vannet

Fra dypet i Byfjorden hentes det 20 000 liter sjøvann i minuttet. Vannet er avgjørende for den marine klyngen på Marineholmen.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?