Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

FNs bærekraftsmål

Interessert i etter- og videreutdanning?

>1450 studenter tar etter- og videreutdanning hos oss.

>Vi har 3000 søkere til 1400 studieplasser.

>166 forskjellige arbeidsgivere har sendt ansatte på kurs i programmering hos oss.

Sjekk ut tilbudene våre

OPPLEV på Marineholmen
Folkefest

Inviterer Bergen til folkefest i april

Teknologi, miljø, bærekraft, hav, utdanning, omstilling og fremtidssamfunnet er fokus når MatNat-fakultetet og Marineholmen forskningspark ønsker velkommen til folkefest for hele byen.

Undervisning
læringsprosjekt

Betre læring gjennom tettare fellesskap

Større læringsutbytte gjennom meir involvering. Gjennom eit banebrytande prosjekt ved Geofysisk institutt skal studentar og undervisarar samarbeide om eigen læring.

Nyhet
Magnetar

Gigantisk strålingsutbrudd i verdensrommet fanget opp av UiB-instrument

I mer enn 10 millioner år reiste det enorme strålingsglimtet fra en magnetar - en sjelden type nøytronstjerne - gjennom universet, før det traff vårt solsystem 15. april 2020. Strålingen ble blant annet observert av ASIM-instrumentet, som er delvis utviklet ved Birkelandsenteret for romforskning, UiB.

Forskningsinfrastruktur
covild-19 illustrasjon

Styrker viktig samarbeid om molekylærbiologiske data

Deling av biovitenskapelige data har blitt avgjørende under pandemien. ELIXIR Norge er en av 22 forskningsinfrastrukturer som har fått midler fra Forskningsrådet.

Matematikk
Bård Støve

Bedre beregninger gir økt sikkerhet for reisende

Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraft

One Ocean Expedition

Kunnskapsformidling

Populærvitenskap

Trakassering #metoo 

    MatNat-video