Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tverrfaglige satsinger innen fornybar-samfunn

Vi satser tverrfaglig

Hele samfunnet må omstilles for å møte klimautfordringene. Møt noen av våre forskere og hør deres tanker om hva Universitetet i Bergen kan bidra med tverrfaglighet og nytenking for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Helge K. Dahles dekanblogg:

Vi kan lære veldig mye av Danmarks Tekniske Universitetet

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

Akademiet for yngre forskere
Eivind Valen

Han skal representere UiB i Akademiet for yngre forskere

Eivind Valen mener vi lever i en gullalder for molekylærbiologi. Som medlem i Akademiet for yngre forskere vil han jobbe for kontinuitet og rekruttering.

Maskinlæring
NORA

Nytt konsortium skal styrke forskning og utdanning innen kunstig intelligens

Norsk forskning og utdanning knyttet til kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk får et løft når norske institusjoner danner konsortiumet NORA. Samarbeidet skal også stimulere til flere oppstartsselskaper innenfor et felt i rivende utvikling.

Utdanning
Iselin Nybø

Framhever UiB-senter som rollemodell

Regjeringa vil bruka 25 millionar kroner på nye Senter for framifrå utdanning i Noreg. bioCEED ved Universitetet i Bergen er ein rollemodell for nytenkjande utdanning, meiner forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?