Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Manganskorpen i dypet

Sommertokt i dyphavet: Toktleder Rolf Birger Pedersen og et stort team undersøker manganskorpen i havdypet. Undersøkelser av avsetninger på over 2000 meters dyp krever erfaring og dyp konsentrasjon. Bli med om bord på forskningsskipet G.O. Sars.

Helge K. Dahles dekanblogg: Alle kan google. Det vanskelige er å formidle konsekvensene av fakta

Velkommen til konferansen THE OCEAN 2019 i Bergen 17. september 2019. A new arena aiming to strengthen collaboration and explore the potential for new partnerships within the ocean industries.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Nyhet
Midnattssol kan være et praktfullt skue – som her fra Altafjorden – men for verdens mest tallrike fiskeslag skaper lyset en barriere mot etablering i nord

Midnattssola holder verdens mest tallrike fiskeslag borte fra polområdene

De ekstreme lysforholdene gjør at disse fiskene trives svært dårlig i Nordishavet.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

Nyhet
Eystein Jansen, portrett

Eystein Jansen er nytt styremedlem i ERC

ERC er forskinga sitt Champions League. Det europeiske forskingsrådet rår over ein pott på kring 13 milliardar euro i perioden 2014-2020.

Nyhet
Bilde av kandidatene

Bachelor- og masterseremonier 2019

6. juni arrangerte fakultetet avslutningsseremoni for bachelor- og masterkandidatene våre. I år var det første gangen vi hadde seremoni for våre bachelorkandidater.

Den store formidlingsprisen 2019
Inga Strumke

Inga når toppen med formidling i sekken

Det er ingen motsetning mellom å hoppe på trampoline på "Newton" og beskrive relativitetsteorien i det konservative tidsskriftet Minerva, mener fysiker Inga Strümke. Nå verdsettes innsatsen med Den store formidlingsprisen for 2019.

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?