Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Labtest

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål #14: 

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Disse emnene i FNs bærekraftsmål er åpne for alle studenter og gir 10 studiepoeng:

#13:Klimaendringer-årsaker og konsekvenser | #14:Liv under vann | #15:Liv på land

Kjemi
Øyvind M. Andersen og Helge Berland

En helt ny klasse av aktive plantestoffer er oppdaget

Forskerne har funnet en ny klasse av de viktige plantestoffene som gir bær og blomster farge og beskytter dem mot alskens farer. Oppdagelsen utfordrer den vanlige oppfatningen av når et sentralt trinn i plantenes evolusjonære utvikling fant sted.

Klima
Disko-bukta

Havet var ti meter høyere i forrige mellomistid

For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.

Nyhet
Signering UiB og Peking University

Signerte unik avtale om studentutveksling

Universitetet i Bergen og Peking University signerte 24. oktober en unik studentutvekslingsavtale. - Vi er svært stolte over å ha fått denne avtalen på plass, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Undervisningsprisen 2019
Undervisningsprisen 2019

Bjørn Tore Hjertaker er årets beste underviser

Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.

BERGEN sommer-forskerskole 2020
Stacking rocks

Forskning som stimulerer til sosial handling

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?

Kunnskapseplet - popvit på realfagbiblioteket

Kunnskapsformidling og fakta:

Populærvitenskap

  • Kunnskapseplet - Lær noe nytt. Delta på Realfagbibliotekets populærvitenskapelige foredrag.
  • Horisonter er en felles forelesningsserie ved fakultetet som belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo