Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Videreutdanning i matematikk for lærere

Interessert i å øke din kompetanse som matematikklærer?

Vi har flere samlingsbaserte etter- og videreutdanningstilbud som du tar på deltid. Du kan også søke støtte hos Utdanningsdirektoratet.

Helge K. Dahles dekanblogg: Skal vi nå våre strategiske mål må vi finne gode, langsiktige samarbeidspartnere

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Forskning
mr_lab_forskning

Slik skal store datamengder få ekstra nytteverdi

Moderne teknologi samler inn store datamengder vi har store problemer med å utnytte. Nå oppretter Universitetet i Bergen et nytt forskningssenter som gjennom matematikk, algoritmer og datamaskiner skaper stor samfunnsnytte.

Nyhet
Masterstudentar 2018

Fleire realistar får relevant jobb

Åtte av ti kandidatar frå MatNat-fakultetet får ein relevant jobb etter endt utdanning, viser tal frå ny rapport.

Bærekraftskonferansen, Day Zero
Glacier
feb 06

Må vi ofre natur, biologisk mangfold og ta risiko for å få kontroll på klimagassutslippene?

Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. Velkommen til debattmøte der et ekspertpanel vil diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål.

Utdanning
oppdrettsanlegg

Regjeringen vil sikre reseptretten for fiskehelsebiologene

Regjeringen legger inn et ekstra gir i arbeidet mot EU for å sikre at fiskehelsebiologene beholder retten til å skrive ut antibiotika til syk fisk.

Nyhet
Flytande havvind

– Noreg kan bli verdas første nullutsleppsland

I samband med Klimatoppmøtet i Polen bed klimaforskar Tore Furevik regjeringa tenkje nytt og stort. Havvind er eit av fortrinna som kan gjere Noreg til eit nullutsleppssamfunn – og skape eit nytt industrieventyr.

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?