Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Studenter i kantinen på Geofysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør

Nyhet
 Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Bak fra venstre: Oscar Dos Santos Kvalsvik, Jo Døhl, Wiktoria Szapoczka og Mina Frøshaug. Forran fra venstre: Lill Kristin Knudsen, Gro Anita Fonnes Flaten(styreleder), Katja Enberg, Gunn M

Ny styreleder ved MatNat

Gro Anita Fonnes Flaten oppnevnt som ny styreleder for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Nyhet
Kronprins Haakon besøker Bergen Offshore Wind Centre

Kronprins Haakon besøkte Bergen Offshore Wind Centre

Onsdag 7. februar klokken 11.00 ankom kortesjen med Kronprins Haakon Geofysisk institutt, hvor han vandret til Sydpolen sammen med Universitetsrektor Margareth Hagen. UiB fikk besøk av en særdeles engasjert Kronprins som ville lære mer om havvind, forskning og næringsvirksomhet knyttet til dette.

forskerutdanning
BSRS avtalesignering

Sammen om tverrfaglig forskerutdanning

Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen formaliserer samarbeid om PhD-utdanning. Nå har de signert samarbeidsavtale om Bergen Summer Research School, en internasjonal forskerskole ​som hvert år tar for seg noen av de store utfordringer verden står overfor.

Ny artikkel
pic

Hydrotermale hotspots for mikrobiell sulfatreduksjon i Norskehavet

Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.

MN-Valg 2024
Valg

Kunngjøring av MN-fakultetsstyrevalg 2024 - 2025

I år er det valg på gruppe B og gruppe D til MN-fakultetsstyre! De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025