Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Fakultetsledelsen

Dekan Helge K. Dahle

Prodekan (forskning inkl. ph.d., infrastruktur og innovasjon) Anne Marit Blokhus

Visedekan (fakultetets marine satsing) Nils Gunnar Kvamstø

Visedekan (utdanning) Harald Walderhaug   

Visedekan (fakultetets satsingsområder klima og energi) Gunn Mangerud

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Midlertidig assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik

Permisjon, assisterende fakultetsdirektør Kristin Bakken

Administrasjonen

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør (kst.)

Kari Nordvik  forskning 

Gry Ekeland Parker areal og organisasjon 

Solveig Bakke Vasstveit Stabskonsulent

Asbjørn Leirvåg  kommunikasjon 

Jens Helleland Ådnanes  kommunikasjon

Randi Heggernes Eilertsen  kommunikasjon

Susanna Pakkasmaa  nasjonalkoordinator for Norsk Marint Universitetskonsortium - NMU

Personalseksjon (HRMN)

Larsen, Gunnar  seksjonsleder

Chimhutu, Victoria  personal 

D'Arcy, Anette Bynes personal (nestleder)

Hårklau, Eva Beate  personal 

Jensen, Bente  personal 

Linde, Eva   personal

Pedersen, Elin  personal 

Størksen, Tove-Lise   personal/HMS 

Christiansen, S. Karoline personal (permisjon)

Sørheim, Lene personal

Svåsand, Maria personal

Engelbreth, Lise personal

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Christensen, Ingrid seksjonssjef

Balevik, Stine Beate Studieplanendringer/FS-superbruker

Gjerdevik, Birthe   ph.d./studiekvalitet

Kalvik, Thomas Vikestad  Infosenterleder/studiestart/tilrettelegging

Refvik, Kjartan Time -og eksamensplanlegging/areal

Solhøy, Ingrid Opptak/utredninger/innpassing

Bjotveit, Maren Studentrekruttering/studentorganisasjoner/nettsider

Sæthre, Harald Åge  Læringsmiljø/NFYE

Monstad, Solveig Internasjonalisering/vitnemål

Økonomiseksjon

Lie, Trine Gravdal seksjonsjef

Geithus, Rigmor controller

Hammer, Hanne L. leder prosjektøkonomi

Emdal, Linda  leder prosjektøkonomi (vikar)

Overå, Tine Charlotte leder driftsøkonomi

DoQuynh-Giao Thi prosjektøkonom

Dordevic, Katarzyna Kosela prosjektøkonom

Finstad, John Anders prosjektøkonom

Gallefoss, Henriette prosjektøkonom

Georgieva-Illkova, Krastina controller

Germanova, Iva prosjektøkonom (permisjon 2020)

Gradomska, Anna prosjektøkonom

Hagen, Tom Erik prosjektøkonom

Holba, Elisabeth controller (vikar)

Høyberg, Dagfinn driftsøkonom

Karlsen, Henrik prosjektøkonom (vikar)

Kjølleberg, Sidsel driftsøkonom

Lappegård, Heidi prosjektøkonom

Marthinussen-Nag, Monica controller

Sagosen, Kjersti controller

Skarbø ,Margun prosjektøkonom

Stegen, Therese Kolstad controller (permisjon 2020)

Storaker, Berit driftsøkonom

Vikdal, Eli driftsøkonom