Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Fakultetsledelsen

Dekan Helge K. Dahle

Prodekan (forskning og strategi) Jarl Giske

Prodekan (forskerutdanning og infrastruktur) Anne Marit Blokhus

Prodekan (utdanning) Harald Walderhaug   

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Midlertidig assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik

Permisjon, assisterende fakultetsdirektør Kristin Bakken

Kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, Mob: 41423341

Satsingsområder Marin Klima og energi 

Klima og energi

Dahle, Helge K. - dekan

Guldbrandsen Frøysa, Kristin - fagdirektør energi

Furevik, Tore - fagdirektør klima

Gry E. Parker - sekretær, koordinator

 

Marin

Giske, Jarl - marin dekan

Maage, Amund - fagdirektør, marin direktør

Balino, Beatriz - nasjonalkoordinator for Norsk Marint Universitetskonsortium - NMU

Gry E. Parker - sekretær

 

Administrasjonen

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør (kst.)

Terje Erstad  areal- og logistikk 

Kari Nordvik   forskning 

Asbjørn Leirvåg  kommunikasjon 

Jens Helleland Ådnanes kommunikasjon

Gry Ekeland Parker organisasjon 

Trine Steensæth organisasjon

Personalseksjon

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Økonomiseksjon

Lie Trine Gravdal seksjonsjef

Hammer Hanne L. kontorsjef

Alling Marianne controller

Chaari Massara prosjektøkonom

Dordevic, Katarzyna Kosela førstekonsulent

Emdal Linda seniorkonsulent

Gallefoss Henriette prosjektøkonom

Geithus, Rigmor seniorrådgiver

Høyberg Dagfinn driftsøkonom

Jordal, Siv-Hanne

Kjølleberg Sidsel driftsøkonom

Lappegård Heidi seniorkonsulent

Methile Aase prosjektøkonom

Overå, Tine Ch.  seniorkonsulent

Quynh-Giao Thi Do prosjektøkonom

Sagosen Kjersti prosjektøkonom

Skarbø Margun prosjektøkonom

Steffensen Line Garnes prosjektøkonom

Stegen, Therese Kolstad controller

Storaker Berit driftsøkonom

Vikdal Eli driftsøkonom