Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

Dekan Helge K. Dahle

Prodekan (forskning inkl. ph.d., infrastruktur og innovasjon) Anne Marit Blokhus

Visedekan (fakultetets marine satsing) Nils Gunnar Kvamstø

Visedekan (utdanning) Harald Walderhaug   

Visedekan (fakultetets satsingsområder klima og energi) Gunn Mangerud

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Midlertidig assisterende fakultetsdirektør Kristine Breivik

 

Stab

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør (kst.)

Kari Nordvik  forskning 

Gry Ekeland Parker areal og organisasjon 

Niki Bashirshoar Farkoush Stabskonsulent

Asbjørn Leirvåg  kommunikasjon 

Jens Helleland Ådnanes  kommunikasjon

Randi Heggernes Eilertsen  kommunikasjon

Kristin Bakken marin satsning

Susanna Pakkasmaa  nasjonalkoordinator for Norsk Marint Universitetskonsortium - NMU

Personalseksjon (HRMN)

Larsen, Gunnar  seksjonsleder

Chimhutu, Victoria  personal 

D'Arcy, Anette Bynes personal (nestleder)

Hårklau, Eva Beate  personal 

Jensen, Bente  personal 

Linde, Eva   personal

Pedersen, Elin  personal 

Christiansen, S. Karoline personal 

Sørheim, Lene personal

Svåsand, Maria personal

Engelbreth, Lise personal (permisjon)

Thingnes, Thea personal

Drejer, Solrun personal

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Christensen, Ingrid seksjonssjef

Balevik, Stine Beate Studieplanendringer/klage-og fuskesaker/FS-superbruker

Gjerdevik, Birthe   ph.d./studiekvalitet

Birkeland, Merethe  Infosenterleder/studiestart/tilrettelegging

Refvik, Kjartan Time- og eksamensplanlegging/areal

Solhøy, Ingrid Opptak/utredninger/innpassing og validering

Bjotveit, Maren Studentrekruttering/studentorganisasjoner/nettsider

Sæthre, Harald Åge  Læringsmiljø/NFYE

Monstad, Solveig Internasjonalisering/vitnemål

Økonomiseksjon

Økonomiseksjonen