Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Organisasjon

Fakultetsledelsen og administrasjonen

Ledelsen ved MatNat
Dekan Gunn Mangerud (t.h) og fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

Dekan Gunn Mangerud

Prodekan (forskning inkl. ph.d., infrastruktur og innovasjon) Øyvind Frette

Visedekan (fakultetets marine satsing) Øyvind Fiksen

Visedekan (utdanning) Sigrunn Eliassen  

Visedekan (fakultetets satsingsområder klima og energi) Kristine Spildo

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Ass. fakultetsdirektør Kristine Breivik

 

Stab

Elisabeth Müller Lysebo  fakultetsdirektør 

Kristine Breivik  assisterende fakultetsdirektør (kst.)

Anne Fjellbirkeland  forskning

Kari Nordvik  forskning (perm.)

Gry Ekeland Parker areal og organisasjon 

Niki Bashirshoar Farkoush Stabskonsulent

Jens Helleland Ådnanes  kommunikasjon

Kristin Bakken marin satsning / Academia Europaea

 

Personalseksjon (HRMN)

Larsen, Gunnar  seksjonsleder

D'Arcy, Anette Bynes  personal (nestleder)

Hårklau, Eva Beate  personal 

Pedersen, Elin  personal 

Christiansen, S. Karoline personal (permisjon)

Sørheim, Lene personal

Svåsand, Maria personal

Engelbreth, Lise personal 

Thingnes, Thea personal

Chris-Andre Karlsen personal

Mathilde Høgalmen personal

Filmon Ruusom Tesfai personal

Vivian Stegen Jacobsen personal

 

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Christensen, Ingrid seksjonssjef

Balevik, Stine Beate Studieplanendringer/klage-og fuskesaker/FS-superbruker

Gjerdevik, Birthe   ph.d./studiekvalitet

Birkeland, Merethe  Infosenterleder/studiestart/tilrettelegging

Refvik, Kjartan Time- og eksamensplanlegging/areal

Solhøy, Ingrid Opptak/utredninger/innpassing og validering

Monstad, Solveig Internasjonalisering/vitnemål

Økonomiseksjon