Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Mottar Nasjonalforeningens forskningspriser

Eva Gerdts og Bettina Husebø mottar henholdsvis Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen for 2022. Prisene ble delt ut av Hans Majestet Kongen på en høytidelig seremoni.

Bettina Husebø, Eva Gerdts og HMK
Foto/ill.:
Kirsti Ellefsen/Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hovedinnhold

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser deles ut til forskere eller forskergrupper i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen og hjerte- og karforskningen. I år er det altså to forskere ved UiB som mottar pris: Professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2 og professor Bettina Husebø ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin!

Prisene ble overrakt prisvinnerne ved Det norske teateret i Oslo, torsdag 28. april. Hans Majestet Kongen, som er Nasjonalforeningen for folkehelsens beskytter, gjorde overrekkelsen av prisene. 

– En pris til de som "har skoene på"

Om professor Bettina Husebø skriver komiteen:

"Hun har bidratt til banebrytende arbeid med å skape oppmerksomhet på et fagfelt som lenge har vært neglisjert: Smertelindring hos personer med demens. På aldersforskningsfeltet og innen eldremedisin er Husebø en forkjemper for et paradigmeskifte med søkelys på aktiv aldring, innovasjon, velfredsteknologi, og bruk av stordata."

– Jeg ser prisen først og fremst som en pris til de som står i dette, pårørende og pleiepersonalet som jobber på sykehjem eller i hjemmebaserte tjenester. Det er veldig hyggelig å vinne prisen som forsker, men det er noe helt annet når du har skoene, på med ansvar for å gjøre livet bedre for en person med demenssykdom, sier Husebø om å motta prisen.

Bettina Husebø er leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).

– En av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller

Om professor Eva Gerdts skriver komiteen:

"Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Til tross for at hjerte- og karsykdom sykdom tar livet av flest kvinner i Norge per år vet man fortsatt mindre om hjertesykdom hos kvinners enn hos menn. Eva Gerdts forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer. Hun har publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt."

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen. Jeg synes også at jeg som kvinnelig toppforsker er verdig prisen. Samtidig er det også en anerkjennelse til miljøet jeg kommer fra, sier Gerdts.

Eva Gerdts er primus motor og leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner som ble opprettet i 2020.

Les intervju med vinnerne på Nasjonalforeningens nettsider: https://nasjonalforeningen.no/om-oss/aktuelt/pioner-for-forskning-pa-kvinnehjerter/