Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Denne våren kommer forskere fra hele verden for å ta del i de innovative og fremadrettede forskningsmiljøene ved Infomedia.
Medieforskere fra hele Norden deler kunnskap og erfaringer fra sin forskning på hvordan pandemien ble kommunisert i de ulike nordiske landene.
Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over publikasjoner om mediebruk og pandemi.
Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.
Førsteamanuensis Silje Kristiansen er valgt inn i UiB's karriereutviklingsprogram Momentum for 2023!
I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien