Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Professor Leif Ove Larsen mottar Christieprisen for 2023. Han mottar prisen for sitt arbeid med å fremme og synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen gjennom sitt arbeid med Media City Bergen.
Institutt for informasjons- og medievitenskap dominerer topplistene for antall søkere.
– Det er viktig å se hvordan teori skjer i praksis.
«Så lenge vi ikke vet mer om hvordan Big Tech-selskapene bruker informasjonen vi deler med dem, bør vi være svært varsomme med å mate kunstig intelligens-teknologien med potensielt sensitivt materiale», skriver eksperter fra Infomedia i Medier24.