Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Mitt masterprosjektet går ut på å finne ut hva som motiverer folk til å bidra i Bærekraftige liv - en lokal nabolagsorganisasjon som har som mål å redusere det økologiske fotavtrykket, samtidig som de øker livskvaliteten.
Dette prosjektet handler om hvordan de flernivåstyrte prosessene, de delte arbeidsoppgavene, til staten (BaneNOR/Jernbanedirektoratet), Viken FK og Nordre-Follo kommune har effekt på ønsket utvikling i Ski.