Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

4th workshop in Graph Classes, Optimization, and Width Parameters
The Department of Biology (BIO), from MatNat Faculty and the Department of Biomedicine (BIOMED), from the Faculty of Medicine and Dentistry have undertaken a unique initiative that aims to optimize cutting edge research approaches and technology platforms at both Departments.
Richard Stallman har de siste 30 år kjempet for folks rett til å ha kontroll over sin datamaskin og sin datahverdag – rettigheter og friheter man tar for gitt når man kjøper fysiske ting som hus eller bil. Stallman besøker Universitetet i Bergen og holder seminar 19. februar om digital frihet.
Sammen med en rekke partnere fra utdanning og industri har Universitetet i Bergen (UiB) inngått avtale om å opprette Norsk senter for dyp geotermisk energi.
Det er nærmest tilfeldig hva slags forskningsmateriale som blir tatt vare på ved UiB, viser en ny rapport. – Dette er en viktig satsning for oss. Det dreier seg om UiBs fortid, nåtid og fremtid, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken.
Norge trapper opp forskingen på geotermisk energi og håper varmen fra jordskorpen kan bli et viktig bidrag til energiproduksjonen.
Vi kan og bør leve på litt lavere effekt i Norge pr. person, men verden totalt er i en situasjon hvor energiforbruket må økes hvis alle skal ha en anstendig levestandard.
GFI-oseanografer er i Weddelhavet for å måle strøm langs havbunnen. Hvis strømmen endrer seg, tyder det på at noe dramatisk er i ferd med å skje med isen i Antarktis.
GFI er med i to av sentrene for miljøvennlig energi som har fått klarsignal fra Forskningsrådet, ett på offshore vindenergi og ett på CO2-lagring.

Sider