Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ledelsen anbefaler å opprette to nye mastergrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i 2012. Dermed kan kjernekraft og CO2-håndtering bli nye studieretninger.
Ferske prøver fra havbunnen på Jan Mayen-ryggen styrker troen på at det kan være svart gull i den nye norske oljeprovinsen rundt den arktiske øya.
Ifølge professor Karin Pittman kan den tradisjonelle måten å formidle vitenskapelige resultater på nærmest virke mot sin hensikt - nemlig å formidle ut. Det er rett og slett for mye forskning til å nå frem.
Deponering av gruveavfall i norske fjorder er blitt et hett konflikttema. Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap kan vi kun få gjennom forskning.
Forskningen ved Maringruppen, Institutt for geovitenskap, har anvendelse både for oljeleting og klimaforskning
Science artikkel relaterer havets biologiske mangfold til jordens geologiske utvikling
Rolf Birger Pedersen snakker med geoforskning.no om framtiden for CGB.
Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus.
UiB får i alt 75 millioner kroner til infrastruktur fra Norges forskningsråd (NFR), denne gangen til to store databaser. Bergensbaserte forskningsmiljø får hele 170 millioner kroner fra potten.
Maria Blinova forsvarte sin avhandling for PhD-graden, fredag 18.november 2011.
Artin Junior-Prisen 2011 i matematikk er tildelt Lilja Budaghyan ved Institutt for informatikk.
Kronikk av Jérôme Ruzzin og Anders Goksøyr: Miljøgiftene vi får i oss gjennom mat bør få status som mistenkt for medvirkning til fedme og diabetes.
Internasjonalt æres-seminar for professor Yngve Kristoffersen
Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Røffe lavlandsvekster klatrer til fjells for å spise seg store i det varmere klimaet. Og når de ikke kommer høyere, er det samling på toppen.
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen